Transportformer | International økonomi

Indholdsfortegnelse
Opgave 1
1a) Beregn på basis af bilag 1 indeks for udviklingen i transport ved forskellige transportformer indenfor Danmark. Indeksberegningen skal tage udgangspunkt i 1990=100.
1b) I bilag 2 kan du se et eksempel på prisdannelsen på indenrigsflyvning (København- Aalborg) og udenrigsflyvning (København-London). Udgangspunktet er samme pris uden afgift (600 kr.) og samme afgiftsforhøjelse (100 kr.).

Opgave 2
Analyser på baggrund af bilag 3 årsagerne til den forventede økonomiske vækst i Danmark i 2020.
a) Med udgangspunkt i din analyse i opgave 2.1 samt bilag 4 og 5 skal du vurdere fordele og ulemper ved at lempe finanspolitikken.
b) Diskuter om det i den nuværende økonomiske situation kunne være hensigtsmæssigt, at staten øger grønne investeringer med 10 mia. kr. jf. målet om 70% reduktion af CO2-udledningen i 2030. Finansieringen sker gennem øgede passagerafgifter på flyrejser på 10 mia. kr.

Opgave 3
Folketinget har med alle partier (undtagen Nye Borgerlige og LA) vedtaget en ny klimalov om 70% reduktion af CO2-udledningen i 2030. Det er kun målet man har vedtaget. Den endelige udformning med miljøpolitiske instrumenter er (pr 1. marts 2020) endnu ikke på plads.

Du får som miljø-økonomisk rådgiver for regeringen til opgave at skrive et notat på maksimalt 600 ord.
Notatet skal indeholde en præsentation af egnede tiltag og en vurdering af konsekvenser af disse tiltag. Skriv notatet med udgangspunkt i bilagene 6, 7, 8 og 9 samt dine besvarelser af opgave 1 og 2.
Notatet skal indeholde vurderinger af:

a. påvirkning af udvalgte økonomiske mål
b. fordelingsmæssige virkninger
c. betydning for konkurrenceevnen

Uddrag
Den danske økonomi har været godt kørende den sidste årrække, men eksperter peger på at den danske økonomi skal forberede sig på en mindre vækst i de kommende år.

Dette skyldes næsten udelukkende at andre markeder ude i verden oplever modgang som følge af blandt andet Handelskrigen mellem USA og Kina og Brexit situationen i England som skaber stor usikkerhed i det globale marked.

Dansk Industri foreslår en løsning som består af en lempelig finanspolitik, hvor at regeringen skal holde lidt igen.

Fordelene ved at lempe finanspolitikken i Danmark kan blandt andet være at man kan øge den BNP-vækst som i bilag 4 bliver beskrevet som nedadgående i de kommende år. En lempelig finanspolitik kan også være med til at hjælpe inden for beskæftigelsen.

Beskæftigelsen kommer lige som landets BNP-vækst ifølge prognoserne til ikke at have en lige så høj vækst som foregående år. En lempelig finanspolitik kan medføre at beskæftigelsen kommer til at stige inden for de næste år.

Den foreslåede lempelige finanspolitik har dog ikke kun fordele. En lempelige finanspolitik får også importen til at stige. En øget import er ikke en entydigt dårlig ting for landets samlede økonomi, men det forværrer den danske betalingsbalance, hvilket kan medføre en forværret kreditværdighed over for andre lande.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu