Transportformer | IØ eksamensopgave | 12 i karakter

Indholdsfortegnelse
Opgave 1
a) Beregn på basis af bilag 1 indeks for udviklingen i transport ved forskellige transportformer indenfor Danmark. Indeks Beregningen skal tage udgangspunkt i 1990=100.

b) Aflæs ligevægtspriser før og efter en afgiftsforhøjelse på indenrigs- og udenrigsfly. Forklar herefter hvorfor afgifterne virker forskelligt på indenrigs- og udenrigsruter.

c) Forklar hvilke fordele og ulemper der er ved, at man i Danmark indfører en afgift på flyrejser, i forhold til en administrativ regel/lov som begrænser hvor mange gange en dansker højst må flyve om året, fx to gange årligt.

Opgave 2
2.1 Analyser på baggrund af bilag 3 årsagerne til den forventede økonomiske vækst i Danmark i 2020.

2.2
a) Med udgangspunkt i din analyse i opgave 2.1 samt bilag 4 og 5 skal du vurdere fordele og ulemper ved at lempe finanspolitikken.

b) Diskuter om det i den nuværende økonomiske situation kunne være hensigtsmæssigt, at staten øger grønne investeringer med 10 mia. kr. jf. målet om 70% reduktion af CO2-udledningen i 2030. Finansieringen sker gennem øgede passagerafgifter på flyrejser på 10 mia. kr.
- Inddrag overvejelser om
● multiplikatorernes størrelse
● finanseffekt

Opgave 3
Folketinget har med alle partier (undtagen Nye Borgerlige og LA) vedtaget en ny klimalov om 70% reduktion af CO2-udledningen i 2030. Det er kun målet man har vedtaget. Den endelige udformning med miljøpolitiske instrumenter er (pr 1. marts 2020) endnu ikke på plads.
- Notatet skal indeholde vurderinger af:
1. påvirkning af udvalgte økonomiske mål
2. fordelingsmæssige virkninger
3. betydning for konkurrenceevnen

Uddrag
Det kan ud fra grafen ses, at det er transportformerne personbiler og varebiler, Busser og tog, som i perioden 1990 til 2018 er steget.

Transporten med personbiler, varevogne og tog er begge steget med omtrent 30% i den givne periode, hvorimod transporten med bus er steget med 10% fra 1990 til 2018.

Omvendt kan det aflæses på grafen og ses i indeks beregningerne, at transporten med henholdsvis skib og fly er faldet.

For skibstransporten er fra 1990 til 2018 næsten halveret, da den er faldet med omtrent 45%, mens transporten med fly er faldet med næsten 30%.

Derudover kan det ses, at den generelle transport for alle typer transport igennem perioden 1990 til 2018 er steget med omtrent 26%

---

I bilag 2 kan det ses, at ligevægtsprisen for udenrigs- og indenrigsfly, uden afgift, er på 600 kroner.

Der bliver på begge flyrejsetyper pålagt en afgiftsforhøjelse på henholdsvis 100 kroner, hvilket betyder øget omkostninger for de virksomheder, som udbyder flyrejserne, hvilket betyder, at de pågældende virksomheder sætter prisen op på billetterne til flyene.

Som det kan ses i bilag 2 medfører det, at udbudskurven parallelforskydes op, også kaldet mod venstre.

Trods det er den samme afgiftsforhøjelse for både indenrigs- og udenrigsfly, så har afgiften medført, ifølge bilag 2, at den nye ligevægtspris for indenrigsfly er 630 kroner, hvor den nye ligevægtspris for udenrigsfly er på henholdsvis 680 kroner.

Denne prisforskel skyldes, at indenrigsruten er en priselastisk vare, hvilket vil sige, at det oftest anses som værende en luksusvare, som nemt kan erstattes.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu