Udviklingen i transportformer i DK | IØ opgave | 12 i karakter

Indholdsfortegnelse
1) Du skal lave et indeks over tallene i bilag 1. Basisår: 1900
2) Lav en grafisk fremstilling af indekstallene. Du kan f.eks. vælge et kurvediagram.
3) Forklar udviklingen.

PRISDANNELSEN PÅ INDENRIGS- OG UDENRIGSFLYVNING
1) Du skal aflæse ligevægtspriserne før og efter der er lagt afgift på. Både indenrigs og udenrigs.
- Indenrigsruter:
- Udenrigsruter:
2) Hvorfor virker afgifterne forskelligt på henholdsvis indenrigs- og udenrigsflyvninger?
- 1. Redegør for hvad forsyningsbalancen er.
- 2. ”Forsyningsbalancen for dummies”.
- 2. ”Forsyningsbalancen for dummies”.
3. Opstil forsyningsbalancen for de sidste 5 år (2015-2019). Find tallene via Danmarks Statistiks variabel: NAN1.
4. NYESTE DATA FOR BNP
- Opstil dine data i en tabel.

Uddrag
Af ovenstående grafiske fremstilling fremgår udviklingen i anvendelsen af transportformer i Danmark baseret på de beregnede indekstal fra spørgsmål 1.

Udviklingen ses beskrevet for personbiler og varebiler under 2001 kg., busser, tog, skib og indenrigsfly i perioden 1990-2018. Her forekommer der en forskelligartet udvikling for transportformerne, som ses uddybet i følgende.

Omkring anvendelsen af personbiler og varebiler under 2001 kg. ses det, at denne generelt set har været støt stigende siden 1990 og frem til 2018.

Der forefindes i denne periode kun begrænsede fald i 1994, 2002, 2004 og 2010. Siden 2010 har anvendelsen af denne transportform kun været stigende.

Det konkluderes derfor, at der for perioden 1990-2018 generelt set er blevet kørt flere kilometer i personbil og varebil gennem tiden. Denne udvikling kan dog ikke siges at være præcis den samme for busser.

Trods et overordnet større antal kørte kilometer i 2018 end i 1990, har udviklingen været præget af større og længerevarende fald.

Fra 1990 til 1996 var anvendelsen af busser jævnt til kraftigt stigende med undtagelse af 1992. Efterfølgende forekommer dog et bemærkelsesværdig længerevarende fald i antal kørte kilometer i bus.

Fra 1996 til 2008 blev der kørt færre og færre kilometer om året. En kortvarig stigning i 2010 blev afbrudt af endnu et fald i 2011.

Siden da har anvendelsen af busser været stigende. Om den overordnede udvikling for hele perioden udledes det, at der i 2018 bliver kørt flere kilometer i bus end i 1990.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu