Klima og vækst | Eksamensopgave

Problemformulering
Denne problemstilling har ledt os frem til følgende problemformulering:
Først vil vi redegøre for begreberne miljøpolitik og klimapolitik, samt Danmarks brug heraf.

Dernæst vil vi analysere den historiske økonomisk vækst i en 10-årig periode, samt hvilke udfordringer der kan kan være, i samspillet mellem økonomisk vækst og miljø

Afslutningsvis vil vi vurdere hvilke danske virksomheder der er længst med klimamål i Danmark, og se på hvordan det går set i forhold til 2030 målet.

Indledning
Vi har efterhånden vænnet os til at høre om klimaforandringer, CO2-udledninger, og alternativ energi.

Men i de seneste år, er klimadebatten til dels blevet erstattet af diskussioner – blandt politikere, virksomheder og NGO’er – om bæredygtighed og grøn omstilling.

Bæredygtig udvikling og grøn omstilling bruges ofte, når man taler om at finde nye grønne teknologier, bedre ressourceudnyttelse

nye forretningsmodeller, mere miljøvenlige produkter, nye måder at prissætte goder på, og en mere bæredygtig forbrugeradfærd.

Grundlæggende handler den grønne omstilling om overgangen fra den nuværende “sorte” økonomi, som er baseret på fossil energi (kul, gas og olie) til en ”grøn” økonomi

der i højere grad baserer sig på vedvarende energikilder som sol, vind og vand. Og har vil væksten spille en afgørende rolle .

Indholdsfortegnelse
1. Indledning
Problemstilling
Problemformulering
Metodeovervejelse
Resume
konklusion

Uddrag
Følgende opgave er skrevet i faget International Økonomi. I opgaven vil jeg benytte mig af nogle af de største, og mest anerkendte data-banke.

Jeg vil bruge dem til at udvinde data og empiri, som former et retvisende og interesse-neutralt billede af, hvordan virkeligheden ser ud, og hvad der er skylden til dette.

Jeg har bla. valgt at tage fat i CEPOS med kildekritik i mente, da det er en blå tænketank med personlig interesse i, at de udfald de finde frem til, primært er til fordel for deres politiske overbevisning.

Derfor matcher jeg også CEPOS op med røde kilder og med Danmarks Statistik for at være sikker på at informationerne er virkelighedsnære.

Samt gør jeg både brug af kvalitativt og kvantitativt data. Og anvender “Systime lærebogen” til redegørelsen af både for henholdsvis miljøpolitik og klimapolitik samt eksterne artikler

til at underbygge redegørelsen. Jeg forholder mig også kildekritisk, da jeg primært har benytter mig af artikler fra internettet

både til at hente kvantitativ data, men også kvalitativ data, som især har været vigtigt for at specificere og detaljere min synopsis.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu