Bilag 1: ”Research Danmark. Vækst – men ingen job” fra Danske Bank 19. marts 2013.

Opgavebeskrivelse
Spørgsmål 5: Dansk økonomi
1. Redegør for de økonomiske mål og målkonflikter.
2. Redegør for den økonomiske situation – brug bilaget.
3. Analyser hvilke udfordringer dansk økonomi står over for.
4. Vurder hvilke økonomiske politikker regeringen bør anvende og måske ikke kan anvende for at imødegå disse udfordringer.

Uddrag
Økonomisk vækst: hvis man skal påvirke det på kort sigt, skal man bruge finanspolitik og pengepolitik. Hvis økonomien buldrer derud, kan vi bruge stram finanspolitik og hvis økonomien går skidt, kan man bruge lempelig finanspolitik. På længere sigt skal der være fokus på de 4 produktionsfaktorer der er: arbejdskraft, kapital, jord og innovation det er dem der bestemmer væksten på lang sigt.

Ved ønske om øget produktion skabe vi forhåbentlig også øget økonomisk vækst. Produktionen betegnes også som vores bnp som er vores lands samlede produktion.

Så ved økonomisk vækst stiger vores BNP. Når produktionen stiger øges vores velstand også. Det er jo produktionen, vi lever af. Derfor siger vi som regel også, at økonomisk vækst betyder øget velstand.

Målkonflikten ved at produktion stiger gør både at det skaber øget forurening og laver en forringelse af miljøet. Legledes øges importen, hvilket forringer betalingsbalancen. Så på den måde skader forøgelsen af produktionen også.

Fuld beskæftigelse følger normalt væksten, så hvis vi har høj vækst, giver det normalt højt beskæftigelse. På længere sigt kan det være nødvendigt at lave noget strukturpolitik som påvirket f.eks. arbejdsmarkedet.

Kommer man tæt på fuld beskæftigelse, er der risiko for at vi får øget inflation. Ved ikke fuld beskæftigelse mister man noget af den arbejdskraft vi kan levere.

Hvis man kigger på ligevægt på de offentlige finanser, så har man nogle indtægter der består af: pension, lønninger, overførelser, velfærd, infrastruktur osv. Hvis der er underskud, låner man af de kommende generationer, altså børnene. Omvendt hvis der er overskud på de offentlige finanser, så betyder det at vi sender pengene ud i fremtiden.