Indholdsfortegnelse
Markedsanalyse:
- Markedsanalyse (1):
- Udvælgelse af respondenter (2):
- Dataindsamlingsmetoder (3):
- Markedsanalysetyper (5):

Markedsanalyse i praksis:
- Spørgeskemaet (1):
- Markedsanalyseprocessens faser (2):
- Formålet med analysen (2.1):
- Problemformulering (2.2):

2.3 Fase 3 – Analysebehov

2.4 Fase 4 – Dataindsamling

2.5 Fase 5 – Bearbejdning og analyse af data

2.6 Fase 6 – Rapport og konklusion
- Problemstilling og hypoteser:
- Analyseresultater:
- Begrænsninger og usikkerhed:
- Konklusioner og anbefalinger:
- Bilag:

3. Fejlkilder i markedsanalyseprocessen

Optimer dit sprog - Klik her og bliv verdensmester i at skrive opgaver

Uddrag
Markedsanalyse (1):
En markedsanalyse er en systematisk søgning og analyse efter informationer til at løse et markedsførings problem.

(1.1)
Et begreb under markedsanalyse er field research. Field research handler om at indsamle informationer der ikke tidligere har været indsamlet og gjort tilgængelige. Disse kilder kaldes de primære kilder.

Den data virksomheden selv er nødt til at finde kaldes primære data. Denne type date er en meget specifik data virksomheden har behov for at vide.

Som set på modellen ovenover (datakilder) er der to typer primære data. Disse kaldes kvalitativ og kvantitativ data.

Kvalitativ data er den data der ikke kan behandles i tal, men ofte skal behandles verbalt.

Kvantitativ data er den data der kan udtrykkes med tal. Det er ofte ved brug af tabeller og diagrammer.

Udvælgelse af respondenter (2):
Respondenter er de udvalgte personer der skal svare på spørgsmålene i en markedsanalyse.

(2.1)
Under feltet udvælgelse af respondenter kommer ordet repræsentativitet frem. Dette er et overordnet begreb for de mennesker man har valgt at bruge til interview og undersøgelser som udgør et gennemsnit af alle personer i den befolkningsgruppe man undersøger.

Når man skal udføre en undersøgelse er det ekstremt vigtigt at den er gennemført korrekt så man kan stole på troværdigheden. Derfor må man udvælge en repræsentativ gruppe stikprøver.

Derfor er det også vigtigt at man fastlægger en gruppe mennesker man vil samle informationer fra. Denne udvalgte gruppe kaldes et univers.

For at uddybe er et univers en gruppe af mennesker der kan være relevant at medtage i en markedsanalyse. Et univers kan også kaldes en population.

(2.2)
Når man skal udvælge de givne respondenter kan man bruge flere forskellige metoder: tilfældig udvælgelse og bevidst udvælgelse.


Når man snakker om tilfældig udvælgelse er der også flere typer: Simpel tilfældig udvælgelse, stratificeret udvælgelse og klyngeudvælgelse.

Simpel tilfældig udvælgelse er den metode hvor alle i hele universet (populationen) har lige mulighed for at blive valgt.

Stratificeret udvælgelse er en lidt mere præcis version af den tilfældige udvælgelse. I denne udvælgelse inddeler man universet i forskellige strata hvor hvert enkelt medlem bliver inddelt i en strata som omhandler medlemmers karakteristika.