Miljø og Klima | International økonomi

Opgavebeskrivelse
Opgave 1

1a) Beregn på basis af bilag 1 indeks for udviklingen i transport ved forskellige transportformer indenfor Danmark. Indeksberegningen skal tage udgangspunkt i 1990=100.

- Vis indekstallene grafisk i et kurvediagram og forklar udviklingen.

1b) I bilag 2 kan du se et eksempel på prisdannelsen på indenrigsflyvning (København-Aalborg) og udenrigsflyvning (København-London). Udgangspunktet er samme pris uden afgift (600 kr.) og samme afgiftsforhøjelse (100 kr.).

- Aflæs ligevægtspriser før og efter en afgiftsforhøjelse på indenrigs og udenrigsfly. Forklar herefter hvorfor afgifterne virker forskelligt på indenrigs- og udenrigsruter.

1c) Forklar hvilke fordele og ulemper der er ved, at man I Danmark indfører en afgift på flyrejser i forhold til en administrativ regel/lov som begrænser hvor mange gange en dansker højst må flyve om året, fx to gange årligt.

Opgave 2

2.1 Analyser på baggrund af bilag 3 årsagerne til den forventede økonomiske vækst i Danmark i 2020.

2.2

a) Med udgangspunkt i din analyse i opgave 2.1 samt bilag 4 og 5 skal du vurdere fordele og ulemper ved at lempe finanspolitikken.

b) Diskuter om det i den nuværende økonomiske situation kunne være hensigtsmæssigt, at staten øger grønne investeringer med 10 mia. kr. jf. målet om 70% reduktion af CO2-udledningen i 2030. Finansieringen sker gennem øgede passagerafgifter på flyrejser på 10 mia. kr.

Opgave 3

Folketinget har med alle partier (undtagen Nye Borgerlige og LA) vedtaget en ny klimalov om 70% reduktion af CO2-udledningen i 2030. Det er kun målet man har vedtaget.

Den endelige udformning med miljøpolitiske instrumenter er (pr 1. marts 2020) endnu ikke på plads. Du får som miljø-økonomisk rådgiver for regeringen til opgave at skrive et notat på maksimalt 600 ord.

Notatet skal indeholde en præsentation af egnede tiltag og en vurdering af konsekvenser af disse tiltag. Skriv notatet med udgangspunkt i bilagene 6, 7, 8 og 9 samt dine besvarelser af opgave 1 og 2.

Uddrag
Den administrative lov, ville have betydning for konkurrencen mellem danske flyselskaber, da de i højere grad ville skulle kæmpe om forbrugerne. Dette skyldes at forbrugerne kun ville kunne rejse et begrænset antal gange årligt.

En anden ulempe er, at begrænsningen ville kunne medføre, at flyselskaberne ville sætte priserne op.

Årsagen til dette er, at flyselskaberne ikke ville kunne sælge lige så mange rejser som normalt, og derfor ville de skulle finde en anden måde, at få dækket deres udgifter på.

Dette ville svække de danske flyselskabers internationale konkurrenceevne, da de ville kunne opleve problemer med at afsætte flyrejser, grundet de højere priser.

Så den administrative regel/lov ville formentlig være den bedste, hvis man udelukkende tænker på miljøet, dog begrænser den folk meget, hvilket afgiften ikke gør.

Afgiften er ikke lige så miljøvenlig, men der bliver stadig tænkt på miljøet, samtidig med at man ikke begrænser folk. På den måde vil der altid være fordele og ulemper, og man skal derfor vurdere hvad man vil prioritere.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu