Reflekterende artikel-Kunst og litteratur, der udfordrer grænser

Indledning
Kunst er ved hjælp af brug af fantasi med til at skabe og fremstille værker, som influerer på æstetik, følelsesmæssigt eller intellektuelt. Der findes en vis frihed i kunst og en kunsternes værk bliver ofte kritiseret for at have overskredet folks grænser. Men til tider kan man undre sig over, hvad den frihed bliver.brugt og misbrugt til.

Hvorfor putte uskyldige guldfisk i en blender, som Marco Evaristti udstillede på museet Trapholt i Kolding? Hvorfor male et isbjerg rødt? Hvorfor har Michael Brammer i sit værk ”Tro, håb og kærlighed med venner” udstoppet fire hundehvalpe som en del af sit værk?

Uddrag
Der har, i den nyere tid, samlet sig stor kontroversiel kritik omkring kunstens frihed. Men kan folks følsomme meninger nå en ende? Eller skal de huskes på, at kunst bare er til for, at nogle specielle tanker og følelser skal sættes i omgang.

Det virker til, at der ingen regler findes inden for kunstens rammer. Bør der sættes stramme regler eller skal kunstens frihed være ubegrænset? I artiklen ”Frihed er det bedste guld” fra Weekendavisen den 29. december 2017, kan det virke til at, kunstkritikeren Poul Erik Tøjner netop har dennejsamme holdning.

I artiklen kritiserer han, at kunsten i stigende grad rammes af censur. Kunstværkerne varsles med såkaldte tigger warnings, der skal advare sarte publikummertmod, at kunstværket kan virke stødende eller krænkende.

I sin artikel minder han om, hvad et museum faktisk står for.

Poul Erik Tøjner peger blandet andet på, at det kritiske potentiale bliver nemt overskygget af et overfølsomt publikum: ”Men uanset hvordan man vender og drejer fortrædelighederne, bør det ikke medføre, at den produktive tvivl og tvetydighed, vi har bygget templer til i vores samfund – kulturinstitutioner og universitet – sættes over styr af en ny korrekthed, der helt overser det kritiske potentiale, som kunsten rummer.” (linje. 52-56). Altså, er der en stor tendens til at glemme hvad kunst egentlig står for.

For at skære det ud i pap, står der på Gyldendals hjemmeside, hvad et museum egentlig er for en størrelse: ”1offentlig tilgængelig samling af billedkunst, naturhistoriske præparater eller kulturhistoriske genstande med tilhørende dokumentation.” Det lyder næsten harmløst.

Få adgang til hele opgaven