Opgave 1. Enzymet UMPS | Biologi årsprøve

Indholdsfortegnelse
Giv en mulig forklaring på, at enzymet UMPS, vist i figur 1, kan katalysere to forskellige reaktioner.
Beskriv reaktionen, vist i figur 2.

Opgave 2: R-værdier
Forklar, hvorfor R = 1,00 angiver, at det anvendte substrat er glucose. Inddrag figur 2.
Forklar, hvorfor det er en fordel at indtage meget kulhydrat i en periode inden hårdt, langvarigt arbejde. Inddrag figur 1.

3. Giv forslag til, hvorfor R-værdien er forskellig for de to drenge. Inddrag figur 1.
5. Forklar resultaterne, vist i figur 5.

1. Beskriv tilvæksten af populationen af gnuer i perioden 1965 til 1970 og i perioden 1971 til 1976. Se figur 3.
2. Argumentér for forskernes konklusion ud fra data, vist i figur 3.
3. Giv en mulig forklaring på resultaterne, vist i figur 4. Inddrag figur 3.
4. Forklar, hvorfor druknede gnuer kan resultere i tilførsel af C og N til flodens stofkredsløb. Inddrag figur 6.
5. Forklar resultaterne, vist i figur 7.

Uddrag
Det er en fordel at indtage meget kulhydrat i en periode inden hårdt, langvarigt arbejde idet kroppens celler har brug for ilt til deres energiproduktion, hvilket sker via respirationsprocessen.

Denne respirationsprocessen foregår i cellens mitokondrier. Dette gør at cellerne er i stand til at producere kemiskenergi i form af ATP. Her indgår glukose, som et brændstof, hvilket kommer fra kulhydrater i vores mad.

Her bliver glukose gradvis spaltet i flere forskellige biokemiske processer. Hvilket gør at der udgives energi, som bliver brugt til at opbygge ATP ud fra ADP og fosfat (Pi).

Hvorpå glukose, ilt og ADP + Pi reagerer med hinanden så der dannes kuldioxid og vand, samt ATP. Produktionen af ATP via respirationsprocessen kaldes for aerob energiproduktion.

Når kroppen dyrker aerob-arbejde sker det under hårdt og langvarigt arbejde, derfor er det vigtigt for idrætsudøvere at indtage store mængder af kulhydrat i perioden før hårdt, langvarigt arbejde.

Man kan også se på figur 1 at jo højere kroppens jo højere R-værdien er for kroppens forbrænding, desto højere arbejdsintensitet kan kroppen opnå. Så hvis ens r-værdien er på 1 betyder det altså at kroppens forbrænding består udelukkende af kulhydrat, hvilket vil sige at når kroppens maksimale arbejdesintensitet sker ved forbrændingen af kulhydrater idet kroppen bruger mindst muligt O2 pr frigivet CO2-molekyle.

Denne O2 kommer fra produktionen af ATP, som er blevet beskrevet tidligere, så jo mere kulhydrater man indtager desto nemmere, er det for kroppen at danne ATP ved respirationsprocessen idet, der kan dannes mere glukose derved mere ATP, som kroppens muskler så kan bruge til at arbejde.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave

  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal

Premium 39 DKK pr måned

  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang her