Indholdsfortegnelse
Formål
Hypotese
Teori
Materiale
Forsøgsbeskrivelse
Data
Databehandling
Fejlkilder
Diskussion
Konklusion

Uddrag
Hvis man anvender den uorganiske katalysator platinsvamp, reduceres den krævede aktiveringsenergi til 11.7 Kcal.
Katalaseenzymet reducerer imidlertid aktiveringsenergien til under 2 Kcal !!

Katalasens effektivitet kan illustreres af følgende:
Ferriioner (Fe3+) alene vil til en vis grad kunne katalysere spaltningen.

Hæmgruppen kan også katalysere processen - ca. 1000 gange hurtigere end ferriioner. Katalaseenzymet katalyserer dog ca. 10 millioner gange så effektivt som hæmgruppen alene og ca. 10 milliarder gange så effektivt som ferriioner !!

Et meget anvendt mål for et enzyms funktionshastighed er dets turnovernumber. Det angiver det antal substratmolekyler, der pr. sekund reagerer med enzymets aktive center.

Under optimale forhold vil katalases maksimale turnovernumber være ca. 10.000.000 molekyler/sek. 10 millioner brintoveriltemolekyler spaltes altså hvert sekund af et katalasemolekyle. Dette er et af de højest kendte turnovernumbers.