Indholdsfortegnelse
Formål:
Teori:
Materialer:
Fremgangsmåde:
Resultater:
Diskussion

Uddrag
Vi påviser O2-udviklingen ved forsøg 2, ved at sætte en glødepind ned i reagensglasset, for at den dermed kan blusse op, og vi kan bekræfte at der er O2 tilstede. Både den organiske og uorganiske katalysator i dette tilfælde, katalyserer omdannelsen af hydrogenperxoid til H2O og O2(g), som set på reaktionsskemaet;

2H2O2 (aq) → 2H2O (l) + O2 (g)

Aktiveringsenergi er den energi, der skal overkommes for at få en kemisk reaktion.

I et reaktionsforløb spiller katalysatorer en stor rolle, da de nedsætter aktiveringsenergien, hvilket gør at der sker en hurtigere reaktion.

Katalysatorerne er ikke en del af selve reaktionen, det vil sige at de ikke er et produkt eller en reaktant. Når katalysatoren MnO2 koges, har det ingen effekt for stoffets egenskaber. Dette skyldes, at MnO2 er et metal altså uorganisk.

Som set på vores resultater, bliver katalase-enzymet påvirket af en række faktorer.

Forsøg 1; Både organiske og uorganiske katalysatorer kan reagere med H2O2. Vi har i vores første forsøg en uorganisk katalysator, MnO2. En måde at se om reaktionshastigheden i dette forsøg er hurtigt er ved at se om der kommer bobler.

Jo højere reaktionshastighed jo flere bobler er der at se. Det kan vi sammenligne med hos vores forsøg. 1,3 og 5 har en høj reaktionshastighed, og de resterene har en lav reaktionshastighed.