Forsøg med en blyhaglpose | Kemi aflevering

Indholdsfortegnelse
Formål

Teori

Materialer

Udførelse

Måledata

Databehandling
- Hvilken slags energi har haglene fået tilført ved at blive løftet højden h?
- Hvor kommer denne energi fra?
- Hvad sker der med denne energiform medens posen er på vej ned mod gulvet?
- Hvilken energiform har haglene når posen ligger stille på gulvet?
- Dvs tegn en graf og angiv hvilken sammenhæng der er mellem de to variable Emodtaget og Δ T.
- Hvordan findes c ud fra kurven når ΔE = m * c * ΔT ?
- Hvilken enhed har c?
- Hvad fortæller c om blyhaglene i posen ?
- Hvor meget afviger den fundne værdi for c fra tabelværdien ?

Fejlkilder
- Hvilke fejlkilder kan have haft betydning i forsøget ?

Konklusion

Uddrag
På et eller andet tidspunkt vil den ikke længere kunne blive varmere, fordi den mistede lige så meget energi, som den fik tilført. Så posen kan altså ikke optage mere varme, og derved vil varmen sive ud af posen.

Hvis vi kigger på tabellen med de fundne værdier, kan vi se, at der sker en meget ensartet stigning i haglenes temperatur for hver måling, der fandt sted altså 10,20,30,40 og 50 fald.

Dette hænger godt sammen med vores teori, da det er den tilførte energi, som har indflydelse på temperaturændringen.

Denne stigning i temperatur skulle gerne være lineær med den tilførte energi, så jo mere energi man får, jo større temperaturstigning får man altså.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu