Landolts Forsøg | Kemi

Indholdsfortegnelse
Formål
Teori
Reaktionsligning for 1. Redoxreaktion:
Reaktionsligning for 1. Delreaktion:
Reaktionsligning for 2. Delreaktion:
Materialeliste
Kemikalier
- 0,10 M Kaliumiodid, Klo3
- 0,10 M Natriumhydrogensulfit, Nahso3
- 2 M Saltsyre, Hcl
1% Stivelse
Is Til Vandbad
Fremgangsmåde
Resultater
Diskussion
Konklusion

Uddrag
FORMÅL
Formålet med Landolts forsøg var at finde ud af hvilke faktorer der er med til at påvirke reaktionshastigheden for reaktionen mellem iodat, IO3- og hydrogensulfit, HSO3-.

TEORI
Der er varierende reaktionshastigheder, nogle reaktioner forløber hurtigt, mens andre reaktioner foregår langsomt.

Man kan definere en kemisk reaktions hastighed som tilvæksten af et reaktionsprodukts aktuelle stofmængdekoncentration pr. tid eller som formindskelsen af en reaktants aktuelle stofmængdekoncentration pr. tid. Dertil kan vi bruge følgende formler:

En kemisk reaktions hastighed afhænger af flere forskellige faktorer, og det er b.la. reaktanternes koncentrationer, en reaktants overfladeareal, temperatur, katalysator og inhibitor.

I vores forsøg prøvede vi at påvirke reaktionshastigheden ved henholdsvis at ændre temperaturen, ændre på reaktanternes koncentrationer og bruge katalysator.

For at der skal ske en kemisk reaktion, skal to partikler skal støde sammen. Dog er det kun de mest voldsomme sammenstød der medfører en reaktion.

Des større aktuelle stofmængdekoncentrationer de reagerende partikler har, jo flere sammenstød sker der pr. tid og jo større er reaktionens hastighed.

Reaktionshastigheden øges, når temperaturen hæves. Når man øger temperaturen, sker der en markant stigning i antallet af partikler, der har en særlig stor fart og derfor særlig stor kinetisk energi.

Det betyder, at når der er en højere temperatur, er en stor brøkdel af sammenstødene tilstrækkelige voldsomme til at reaktionen kan ske.

Derudover betyder det også lidt, at antallet af sammenstød stiger når partiklernes fart stiger. I vores delforsøg 4, brugte vi 2 M saltsyre som katalysator.

En katalysator er en forbindelse, der påvirker en kemisk reaktion til at forløbe hurtigere, og dette gør det selv uden at blive forbrugt i løbet af reaktionen. Man skelner mellem to typer katalyse:

Homogen katalyse og heterogen katalyse. Ved homogen katalyse, indgår katalysatoren og reaktanterne i en homogen blanding. Ved heterogen katalyse, er katalysatoren heterogent blandet med reaktanterne.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned Få adgang nu