Landolts forsøg | Kemirapport | 10 i karakter

Indholdsfortegnelse
Formål:
Teori:
- Reaktanternes koncentrationer:
- Temperatur:
- Katalysator:
Materialer:
- Apparatur:
- Kemikalier:
Fremgangsmåde:
Resultater og resultatbehandling:
Fejlkilder:
- Måleusikkerhed:
- Urent udstyr:
- Tidtagning:
Konklusion:

Uddrag
Formål:
Forsøgets formål er at undersøge reaktionshastigheden for reaktionen mellem iodat og hydrogensulfit og vise at det afhænger af reaktantkoncentratio¬nerne, af opløsningens temperatur og af tilstedeværelsen af en kata¬lysator.

Teori:
I naturen sker der hele tiden kemiske reaktioner. Dog er reaktionstiden forskellig, nogle forløber langsomt, hvor nogle forløber hurtigt.

For eksempel er en syre-basereaktion et eksempel på en hurtig reaktion, hvor rustdannelse er et eksempel på en langsom reaktion.

Hans Landolt er er tysk kemiker der i 1886 offentliggjorde et banebrydende arbejde om reaktionstiden mellem iodsyre, HIO_3, og svovlsyrling.

Landolts forsøg udføres med kaliumiodat og natriumhydrogensulfit. Diiod opløses ikke særlig godt i vand og derfor bruges der stivelse da der dannes en blåsort farve, hvilket gør det meget nemmere at måle reaktionstiden.

---

Reaktanternes koncentrationer:
Her kommer det an på de regerende partiklers stofmængdekoncentrationer.

Jo større de er jo flere sammenstød ville der være pr. tidsenhed og dermed en større reaktionshastighed.

Derfor er det vigtigt at der er flere molekyler pr. tidsenhed der støder sammen med den rigtige retning og nok energi til at den kemiske reaktion kan ske. Sker dette vil reaktionshastigheden øges.

Temperatur:
Jo højere temperaturen er, desto større er reaktionshastigheden. Når opblandingen får tilført varme

så vil molekylerne modtage så meget kinetisk energi at de er i stand til at bryde hindandens elektronbindinger ved sammenstød.

Altså jo højere temperaturen er, desto hurtigere vil molekylerne bevæge sig. Det modsatte vil ske hvis temperaturen er lavere og dermed vil reaktionshastigheden vil blive mindre.

Dog er virkningen for en temperatur forøgelse forskellig for de enkelte reaktioner. For mange reaktioner i en vandig opløsning med en temperatur på 10 grader, kan vi regne med at reaktionshastigheden fordobles. Hvilket er det vores delforsøg 3 cirka er på.

Katalysator:
En katalysator er et stof, der øger hastigheden af en kemisk reaktion uden selv at blive brugt.

Der kan tilsættes en meget lille mængde katalysator til en reaktionsblanding og reaktionen vil forløbe hurtigere.

En katalysator nedsætter netop aktiveringsenergien, som er det der skal til for at bryde elektronparbindingerne, og det er det der gør at reaktionshastigheden øges.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu