Fældning af salte | Kemirapport | 10 i karakter

Indholdsfortegnelse
Formål:
Teori:
- Dannelse af ionforbindelser
- Opløsning af ionforbindelser i vand
- Fældningsreaktioner
Materialer/Kemikalier:
- Fremgangsmåde
Resultater:
Efterbehandling:
Konklusion:

Uddrag
Formål:
Vi vil undersøge nogle saltes opløselighed i vand ved at blande to opløsninger af letopløselige salte.

Vi benytter os af at natriumsalte og salte med nitrat er letopløselige. Salte, der danner bundfald, vil vi betragte som tungtopløselige.

Teori:
Dannelse af ionforbindelser
Ioner dannes ved at atomer (eller molekyler) afgiver eller optager elektroner. Alternativt kan et molekyle afgive en hydron (H+) til et andet molekyle.

Der er flere, der har skrevet at salte dannes af et metal og en syrerest. ”Syreresten” er det molekyle (eller atom) som er tilbage, når et molekyle (en syre) har afgivet en hydron.

Det er dog ikke altid at et salt (en ionforbindelse) er dannet ud fra et metal og en syrerest. Ionerne samles efter dannelsen i et iongitter

hvor de positive ioner omgives af negative ioner, og omvendt. Herved dannes en stor krystal. Man angiver forholdet med mellem positive og negative ioner som formelenheden.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu