Ioner | Salte tungt- og letopløselige | Rapport | Kemi

Indholdsfortegnelse
1. Formål
2. Materialer
3. Fremgangsmåde
4. Teori
5. Resultater
6. Diskussion
7. Konklusion

Uddrag
Vi lagde brøndpladen på det røde ark, hvorefter vi placerede kemikalierne i samme rækkefølge som skemaet ovenfor.

Så fandt vi de passende 2 opløsninger og dryppede 2 dråber af hver opløsning i en brønd. Sådan fortsatte vi indtil alle 5*6 brønde var fyldt, og aflæste om det var tungt- eller letopløseligt, ved at se om der var dannet bundfald.

---

Salte er ionforbindelser, altså ionbindinger mellem metaller og ikke-metaller. Når 2 opløsninger af forskellige salte blandes, reagerer de opløste ioner på tværs af hinanden.

Disse nye salte kan danne tungt- eller letopløselige salte, alt efter hvor stærke intermolekylære kræfter der er mellem de nye ionforbindelser/salte.

Hvis de intermolekylære kræfter er stærke, er saltene sværere at opløse og dermed får vi en fældningsreaktion fordi der dannes et tungtopløseligt salt i form af bundfald.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu