Identifikation af salte | Forsøg | 10 i karakter

Indholdsfortegnelse
Formål
Teori
- Ioner
- Ionforbindelser
- Fældningsreaktioner
Apparatur/kemikalier
Sikkerhed
Fremgangsmåde
- Første step
- Anden step
- Tredje step
Resultater
Diskussion
- ”Er vores formål opnået?”

Uddrag
En ion er et atom eller et molekyle, som har optaget eller afgivet en eller flere elektroner og får derfor en elektrisk ladning.

Alle atomer er som udgangspunkt elektrisk neutrale. Altså at der er lige mange protoner, som der er elektroner.

Dog Hvis en eller flere elektroner bliver fjernet fra atomet, så vil der være et overskud af positive ladet partikler, og hvis man tilfører en eller flere elektroner til atomet, vil der være et overskud af negative ladet partikler.

Derfor vil atomerne enten få en positiv eller negativ ladning i forhold til om man tilfører eller fjerner en eller flere elektroner i atomet.

Ved dannelsen af en ion i en opløsning (f.eks. under elektrolyse) er langt lettere da en tiltrækning mellem ionerne og opløsningsmidlet frigør en vis energi, som kompenserer for en energitilførsel der er nødvendig for at danne ionerne.

En elektrolytopløsning er en opløsning som der indeholder ioner og leder noget elektrisk strøm mellem de to elektroder (den positive elektrode som er anoden og den negative elektrode som er katoden)

ved hvor at ionerne vandrer i opløsningen (de positive ioner vandrer til den negative elektrode og de negative ioner vandrer til den positive elektrode).

---

En fældningsreaktion er en blanding af to forskellige opløsninger, hvorved de oprindelige ionforbindelser tilstede blandes til nye ionforbindelser som giver anledning til bundfald.

Vores grænse for tungt- og letopløselige stoffer går ved 2 gram pr. 100 ml vand ved 20 °C. Så hvis der kan opløses mere end 2 gram er det letopløseligt og hvis ikke er det tungtopløseligt. Ionerne går altså sammen i et iongitter, så snart opløsningen bliver tungtopløseligt.

Eksempel - Hvis vi tager sølv(I)nitrat (AgNO3) og natriumklorid (NaCl). Blander dem sammen, og dermed blander vi ionerne.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu