Elisa Hiv | Kemi Forsøg | 10 i Karakter

Indledning
Vi fik noget forskelligt serum, hvor vi skulle se om nogle af de her serum viste positiv på HIV. Vi fik udleveret en mikrotiterplade, med i alt 12 brønde.

Hver række havde deres egen initial. + (positiv) - (negativ og så var der donor serum 1 og donor serum 2.

Hver række bestod af tre brønde, da det var meget nemt at blande de forskellige væsker sammen, så var der nogle man var sikre på var korrekte.

Formålet med denne øvelse er, at observere farveændringer på en ELISA test for HIV. Det forventes at positive tests bliver farvet og negative tests forbliver farveløse.

Indholdsfortegnelse
Indledning/Formål 1
Teori 2
Forsøget 3
- Materialeliste: 3
- Sikkerhed 3
- Fremgangsmåde 4
- Resultater 6
Fejlkilder 6
Diskussion Error! Bookmark not defined.
Konklusion 7

Uddrag
ELISA står for Enzyme Linked Imunno Sorbent Assay, og det er en overordnet betegnelse for en række af beslægtede kvalitative og kvantitative analysemetoder, til at bestemme antistoffer eller antigener.

Det at det er en kvalitativ metode betyder at det er en metode man bruger til at undersøge, som anvendes i forbindelser med forhold der kan være vanskelige at iagttage, måle og analysere.

En kvantitativ metode er en videnskabelig forskningsmetode som anvendes over for genstande der skal forskes så det er muligt at måle på dem.

Metoderne kendetegnes ved at det første skridt i analysen er en adsorption, af enten et antigen eller et antistof ti en fast overflade, vi bruger i vores forsøg, er det små brønde af plastik.

Selve analysen kan variere på mange måder. Et serum eller en blodprøve tilføres til det specifikke antistof, som er bundet til polymer

og det første kompleks bliver dannet. Antistoffet der selv sidder fast holder altså derfor proteinet fast.

Et andet antistof der er specifikt over for det protein man er interesseret i, og som er bundet til et enzym, som ofte er peroxidase

tilføres dernæst hvor der så igen bliver dannet et kompleks, der er bundet til et aktivt enzym. Herefter skylles prøven så det overskydende antistof enzym bliver skyllet væk.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned Få adgang nu