Opgave 3. HIV-resistens

Opgavebeskrivelse
1. Angiv på baggrund af figur 2, hvilken type mutation der er tale om. Begrund dit svar.
2. Forklar, hvorfor personer, som er heterozygote, har en nedsat risiko for at blive smittet med HIV i forhold til personer, som ikke har mutationen. Inddrag figur 1.
3. Giv forslag til, hvordan en ”historisk sygdom” kan have medvirket til at give resistens imod HIV.
4. Beregn allelfrekvensen f(C2) hos de undersøgte personer i Danmark. Inddrag figur 3.
5. Forklar, hvilke årsager der kan være til, at de testede befolkningsgrupper ikke afviger fra Hardy-Weinberg-ligevægt.

Uddrag
En “historisk sygdom” kan have medvirket til at give resistens imod HIV gennem naturlig selektion, hvormed de mest modstandsdygtige individer overlever og spreder deres genetiske arvemateriale.

Men for at naturlig selektion kan forekomme kræver det, at sygdommen i en længere periode har påvirket befolkningen, hvilket ikke er tilfældet med HIV, da denne sygdom først begyndte at inficere mennesket omkring 1970’erne.

Dette betyder altså, at der tidligere hen har måtte være en sygdom der påvirker menneskets fysiologi på en lignende måde som HIV.

Der er for eksempel en lille gådefuld mutation kaldet CCR5delta32, som i dag er udbredt blandt skandinaver og så falder mod syd ned gennem Europa.

Mutationen har fået meget opmærksomhed, fordi den viser sig at give resistens imod HIV-virus, der giver AIDS.

Men da HIV er et nyt fænomen, må nord-syd gradient skyldes noget meget ældre, som for eksempel en historisk sygdom som kopper eller pest, der har hærget vores forfædre i årtusinder ....

I citatet fra videnskab.dk den 22. oktober 2015 benævnes det, at sygdomme såsom pest og kopper kan have spillet en rolle for udviklingen af HIV resistens igennem naturlig selektion.

I forhold til sygdommen pest, kan det siges, at sygdommen bestemt har været ansvarlig for en høj dødelighed i den europæiske befolkning i 1300-tallet, men alligevel kan der argumenteres for, at denne sygdom ikke har været tilstrækkelig til at forklare den muterede allels høje frekvens.

Dette skyldes blandt andet, at mange mennesker nåede at få børn inden de døde af pesten, hvormed den naturlige selektion ikke har haft den store indflydelse herpå.

Herudover kan det siges, at pest skyldes en bakterie, hvormed det ikke er særlig sandsynligt at en allel, der giver immunitet for en virus-sygdom, såsom HIV, også vil give immunitet for en bakterie-sygdom.

Hvis vi i stedet kigger på sygdommen kopper, kan det siges at denne sygdom netop er en virus- sygdom der har eksisteret lige siden at CCR5-delta32-allellen opstod

hvormed det sagtens kan forventes at denne udbredte sygdom har haft betydning for den naturlige selektion, der har udviklet HIV resistensen.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned Få adgang nu