Forsøg med enzymet bromelin fra ananas | Biologi

Indholdsfortegnelse
Formål:
- Hypotese ved forsøgsglas nummer 1:
- Hypotese ved forsøgsglas nummer 2:
- Hypotese ved forsøgsglas nummer 3:
- Hypotese ved forsøgsglas nummer 4:

Teori om enzymer:

Teori om enzymet Bromelin:

Teori om husblas:

Materialer:

Fremgangsmåde:

Resultatskema:

Diskussion:
1. Gør rede for hvad der er sket i hver af de 4 forsøgsglas. I din diskussion skal du inddrage den nødvendige teori og give en uddybende forklaring.
- Første forsøgsglas:
- Andet forsøgsglas:
- Tredje forsøgsglas:
- Fjerde forsøgsglas:

2. Hvorfor er det vigtigt at opstille et forsøg som i glas 4?

3. Hvorfor er det vigtigt at opløsningen med husblas afkøles til under 40°C, inden man tilsætter bromelin?

4. Hvis du absolut vil lave fromage eller gelé af saft fra ananas, hvad fortæller forsøget dig så, at du skal gøre?

Analyse af nedenstående figur:

Fejlkilder:

Konklusion:

Uddrag
Formål:
Formålet med denne undersøgelse er at undersøge enzymet, bromelins, evne og egenskab til at spalte proteiner med forskellige påvirkninger i form af forskellige temperaturer og CuSO4 (kobbersulfats) indvirkning. Dette gøres ved at opstille fire forskellige forsøg.

Vi har derfor valgt at opstille følgende fire hypoteser til at underbygge denne undersøgelse:

Hypotese ved forsøgsglas nummer 1:
- Husblassen vil blive flydende, da bromelin spalter proteiner og husblas/gelatine er lavet af proteiner. Vores hypotese er, at efter 0,5-1 time i køleskabet vil blandingen fortsat være flydende.

Hypotese ved forsøgsglas nummer 2:
- Ananassen indeholder en høj koncentration af enzymet bromelin, der forhindrer proteinet gelatine i at stivne, da bromelin spalter proteinet.

Enzymer trives bedst i den optimale temperatur omkring 40 grader, og under forhold med en optimal pH-værdi på omkring 7.

Under vores opkogning af ananassaften bliver enzymets specifikke struktur ødelagt, enzymet bliver inaktivt og det denatureres.

Derfor kan det proteinspaltende enzym, bromelin, ikke længere spalte gelatinen, og proteinet kan der ved virke optimalt. Derfor vil gelatinen gøre den kogte ananassaft stiv.

Hypotese ved forsøgsglas nummer 3:
- I denne blanding er et tungmetal-ion (Cu2+) til stede, det gør at strukturen på proteinet vil blive ændret og det vil påvirke enzymets evne til at katalysere en reaktion, derfor vil det forblive flydende

Hypotese ved forsøgsglas nummer 4:
- I dette forsøg vil vand og gelatine blive blandet. Og da vand ikke er et enzym, kan det derfor ikke spalte proteinet. Derfor vil gelatinen have den optimale funktion og dermed stivne.

Teori om enzymer:
Enzymer er proteiner, som katalyserer kemiske reaktioner i den levende celle.

En katalysator er i stand til at ændre den hastighed, hvormed en kemisk reaktion foregår. Det vil i praksis sige, at de forskellige kemiske reaktioner i cellen kun kan foregå, fordi der er enzymer tilstede.

Enzymerne bliver ikke forbrugt under processen og fremtræder efter endt reaktion i uændret form.

Et enzym er mere eller mindre specifikt og deltager kun i en eller få beslægtede processer. De fleste enzymer navngives efter ordstammen til den forbindelse eller reaktion de deltager i, tilføjet endelsen -ase f.eks. spalter enzymet maltase kulhydratet maltose. Prøv at læse om de enzymer der deltager i fordøjelsesprocessen.

To andre begreber der er værd at kende, er substrat og produkt. Man kan sige, at den forbindelse som enzymet binder sig til kaldes substratet og det, der kommer ud af reaktionen kaldes produktet.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned Få adgang nu