Indholdsfortegnelse
1. Vælg én af de to nævnte faktorer og forklar, hvorfor den kan give muskeltræthed.
2. Forklar, hvorfor målinger af maksimal kraft i hænderne fungerer som kontrol i eksperimentet.
3. Skriv en konklusion på baggrund af resultaterne, vist i figur 1.
4. Forklar, hvorfor koncentrationen af myoglobin i blodplasma er et udtryk for muskelbeskadigelse.

Opgave 2. Kemisk sterilisation af hunde
1. Forklar, hvorfor deslorelin kan bindes til samme receptorer som GnRH. Inddrag figur 1.
2. Forklar, hvorfor halvdelen af hanhundene fik indsat et tomt implantat under huden.
3. Forklar stigningen i LH-koncentrationen efter indsættelse af implantatet med deslorelin, se figur 3. Inddrag figur 2.
4. Forklar, hvorfor hanhunde bliver midlertidig sterile, når de behandles med deslorelin. Inddrag figur 2.
5. Vurder, hvor lang tid hanhunde kan forventes at være sterile efter indsættelse af et implantat med deslorelin. Inddrag figur 3.

Opgave 4. Antimikrobiel immunrespons
1. Forklar, hvorfor tilførsel af en blanding af forskellige lipopolysaccharider stimulerer makrofager til immunrespons.

Uddrag
a. Tømte glycogenlagre kan give muskeltræthed da, glycogen er opbygget af sammensatte glukoseenheder og kan findes i glykogendepoterne.

Når man så begynder at træne, starter muskelarbejde, hvor glykogen kan nedbrydes til frie glukoseenheder. Disse frie glukoseenheder kan forbrændes af musklerne ved deres respiration. Hvis kroppens glykogenlagre bliver tømt

kan der dermed ikke frigives mere glukose, hvilket begrænser musklerne ved deres respiration. Det resulterer i at musklerne ikke kan danne den optimale mængde ATP, som skal bruges til deres arbejde og det dermed kan give muskeltræthed.

I et forskningsprojekt blev det undersøgt, om muskelbeskadigelse også har indflydelse på muskeltræthed under triatlon. Forskergruppen opstillede den hypotese

at arbejdsbetinget muskelbeskadigelse kan være en medvirkende årsag til udvikling af muskeltræthed. For at bedømme graden af arbejdsbetinget muskelskade i forbindelse med triatlon blev kraftudvikling i benmuskler samt hoppehøjde bestemt før og efter et triatlonløb.

Som kontrol blev den maksimale kraft også bestemt i den dominerende og ikke-dominerende hånd. Resultaterne fremgår af figur 1.

---

a. Ud fra figur 1 kan vi se kraftudviklingen hos en forsøgsperson før og efter en triatlon. Vi kan se at kraftudviklingen ved hop og hoppehøjde har ændret sig markant fra før løbet til efter løbet.

Derimod har maximal kraft i dominerende hånd og ikke-dominerende hånd, ikke ændret sig særlig meget. Vi kan dermed konkludere at muskelkraften efter en triatlon kun har påvirket de muskelgrupper der har været hårdt aktive.