Formål:

Formålet med dette forsøg er at undersøge; hvad der sker med pulsen, iltoptagelse, laktatproduktionen samt lungeventilationen, når vi arbejder med stigende intensitet.

Indholdsfortegnelse
Formål:
Materiale:
Fremgangsmåde:
- Hvileforsøg
- Arbejdsforsøg
Resultater:
Resultatbehandling:
Diskussion:
- Teoretisk baggrund for forsøget
- Puls
- Lungeventilation
- Iltoptagelse
Konklusion:

Uddrag
Hvileforsøg
Før forsøget startes skal forsøgspersonens hvile puls, hvile iltoptagelse, hvile ventilation og hvile blodlaktat måles siddende på cyklen.

Blodlaktaten måles ved at laktatmåleren nulstilles vha. strippen. Der prikkes et hul i fingeren og dryppes en dråbe blod på strippen. Den føres ind i apparatet og der måles.

Pulsuret aflæses et antal gange og gennemsnittet beregnes. Forsøgspersonen får et mundstykke, påsat ensretterventil i munden og udstyret måler ventilation og iltoptagelse.

Arbejdsforsøg
Der cykles fem minutter på hver belastning. I det sidste minut aflæses pulsen 4-5 gang og gennemsnittet beregnes.

I det sidste minut måles iltoptagelsen vha. udstyret. Til sidst måles der blodlaktat. Det gøres som beskrevet under hvileforsøget. Herefter øges arbejdsbelastningen.

Arbejdsforsøget starter ved en arbejdsintensitet på 60 W og den øges med 60 W efter hver fem minutters arbejde. Der fortsættes til udmattelse.

Til sidst bliver arbejdet så hårdt at forsøgspersonen sandsynligvis ikke kan gennemføre arbejdet i fem minutter på den sidste belastning. Her laves målingerne i det sidste minut af køretiden.

---

Glukosen (C_6 H_12 O_6) frigives løbende fra kroppens glykogendepoter, sådan at blodets glukoseniveau holdes stabilt.

Begynder kroppen dog at udføre muskelarbejde, øges ATP-forbruget og kroppens muskelceller vil ikke længere være i stand til at skaffe nok ilt til at understøtte deres aerobe respirationsproces.

Derfor er cellerne nødt til at danne ATP på andre måder end udelukkende ved aerob respiration:

Først tømmer muskelcellerne deres ATP-depoter, hvilket kun tager få sekunder under hårdt arbejde.

Når muskelcellernes ATP-depoter er tømt, begynder cellen at danne nyt ATP ud fra ADP+P_i.

Denne genopbygning af ATP sker først ved spaltningen af stoffet CP (kreatinfosfat) – der findes nemlig et mindre lager af CP i cellen

og stoffet kan ligesom ATP fraspalte en fosfatgruppe og derved frigive ny energi. Tilsammen kan muskelcelles ATP – og CP-lager dog kun levere energi til omtrent 15 sekunders hårdt arbejdet. 3)

Når muskelcellerne har arbejdet hårdt i omtrent 15 sekunder, vil cellens lagre af ATP og CP altså være opbrug – og cellen må dermed opsøge nye muligheder for at danne den nødvendige ATP; hvilket hovedsageligt sker ved glykolyse: