Nyeste tid – kroppen, senmoderne kultur og videnskab | DHO

Problemformulering
Redegør for grundtrækkene i det senmoderne samfund, og foretag en analyse af det vedhæftede tekstmateriale med fokus på relevant metodeanvendelse og en sammen-ligning i forhold til perioden.

Foretag desuden en kildekritisk analyse af de historiske kilder.

Perspektiver til andre tendenser i samtiden.

Indledning
Denne opgave er et tværfagligt SO6 forløb i Dansk og Historie. Opgaven er bygget på en problem-formulering, som primært omhandler den nyeste tid – kroppen, den senmoderne kultur og videnskab.
Kort efter anden verdenskrig viste sig tegn på, at det moderne samfund nu var under forandring.

Man har særligt siden 1970’erne været overbevidst om, at en ny samfundstype var under opsejling. Det senmoderne samfund byder på en række ændringer i samfundet set i forhold til den tidligere periode, det moderne samfund, som der vil blive set nærmere på i opgaven.

Der skal blandt andet redegøres for grundtrækkene i den senmoderne tid og analyseres på det. Ved-hæftede tekstmateriale med fokus på relevant metodeanvendelse. Der skal også sammenlignes med den senmoderne periode.

Der skal fortages en kildekritisk analyse af de historiske kilder og laves en perspektivering til tendenser i samtiden.

Gennem opgaven gives et indtryk af den senmoderne tid og kontrasterne til før og efter perioden. Til sidst konkluderes der samlet set på opgaven og perioden.

Indholdsfortegnelse
INDLEDNING 1
PROBLEMFORMULERING 2
METODE 3
REDEGØRELSE 4
ANALYSE ”STUMPER” & ”ÆGLØSNING” 6
ANALYSE AF DOKUMENTARFILM ”MISSION VINDEHANDEL” 8
KILDEKRITISK ANALYSE AF HISTORISKE KILDER 9
PERSPEKTIVERING 11
KONKLUSION 12
LITTERATURLISTE 13

Uddrag
Kort efter anden verdenskrig begyndte samfundsforskere at finde tegn på, at det moderne samfund nu var under forandring. Man har særligt siden 1970’erne været overbevidst om, at en ny samfundstype var under opsejling.

Der var i starten meget uenighed om hvad der karakteriserede dette nye samfund, så alt efter fokus fik det både navne som Servicesamfund og informationssamfund. Et af budene var postmoderne- eller postindustrielt samfund, da det signalerer, at vi nu har lagt det moderne samfund og industrialiseringen bag os.

De fleste forskere mener dog, at de væsentligste dele af de modernes samfunds tankegods lever i bedste velgående . Mange af forandringerne er mere en radikalisering af det moderne samfunds udvikling væk fra traditionelle værdier.

Det er muligt det postmoderne samfund er undervejs, men det er endnu ikke en realitet. Vigtigst er også at belyse hvorledes ændringerne de seneste årtier har påvirket vilkårene for den enkelte og samspillet mellem individerne.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu