Kredsløb i hvile og arbejde | Genintroduktion af ulve – Biologi

Opgavebeskrivelse
Opgave 1. Kredsløb i hvile og arbejde.
1. Beregn gymnasieelvens puls i hvile og under hårdt arbejde.
2. Vælg to ændringer i fordelingen af blodtilførsel vist i figur 1 og forklar, hvorfor ændringerne er en tilpasningen til en øget arbejds belastningen.
3. Forklar hvordan kredsløbet reguleres, så de ændringer, der er vist på figur 1, indtræffer.
4. Vurder, om der er tale om maxsimalt arbejde for forsøgespersonen fra figur 1. Indrag figur 2.
5. Diskutere, hvilke årsager der kan være til forskellene i maximal pulds hos forsøgespersonerne.

Opgave 2. Genintroduktion af ulve
3. Opstil en hypotese til forklaring af sammenhængen mellem genintroduktion af ulve og ændringerne, vist i figur 4. Indrag figur 2.
4. Beskriv hvordan man ved eksperimer i nationalparker kan afprøve din hypotese.

Opgave 3
4. Forklar K+-porte i neuronerne er membranindlejrede proteiner. Detfekte K+-porte hos Shakere medfører et forlænget aktionspotentiale sammenlignet med aktionspotentialet hos normale banafluer, se figur 3.

Uddrag
Når aktiviteten i musklerne øges, stiger respirationsraten. Stigningen i respirationsraten medfører at blodets O2-koncentration falder, mens CO2-koncentrationen stiger, og blodets pH-værdig falder. De kemiske ændringer gør at de glatte muskler i blodkravæggen afslappes, og dermed kommer der mere blod ud til de musklere der er i arbejde. Efter samme præncip, som når blodet leds væk fra de organer.
Den mindskede O2-koncentration og det øgede H+- og K+- koncentration får kemoreceptorer i arota til at øge aktiviten i det sympatiskenervesystem, og mindske aktiviten i det parasympatiskenervesystem. Disse ændringer medføre, at puldsen stiger, og at hjertes mintuvolume stiger. Dette kan igen ses på figur 1. Hvor vi kan se at hjertes minuvolumen er større ved høj arbejdsindentitet.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu