Kredsløbet i hvile og arbejde | Biologiopgave

Indholdsfortegnelse
Opgave 1. Kredsløbet i hvile og arbejde
1. Beregn gymnasieelevens puls i hvile og under hårdt arbejde.
2. Vælg to ændringer i fordelingen af blodtilførsel vist i figur 1 og forklar, hvorfor ændringerne er en tilpasning til en øget arbejdsbelastning.
3. Forklar hvordan kredsløbet reguleres, så de ændringer, der er vist på figur 1, indtræffer.
4. Vurdér, om der er tale om maksimalt arbejde for forsøgspersonen fra figur 1. Inddrag figur 2.

Opgave 2 Shakere
1. Angiv den sandsynlige arvegang for Shaker-egenskaben. Begrund dit svar.
2. Forklar, hvordan defekte K+-porte kan medføre det viste aktionspotentiale hos Shakere. Inddrag figur 3.
3. Forklar, hvilke membranprocesser der medvirker til at opretholde membranpotentialet i nerveceller hos normale bananfluer. Inddrag figur 3 og 4.

Uddrag
Idet elevens aktivitetsniveau øges, stiger musklernes energibehov og dermed også respirationsniveau, og derfor øges musklernes iltbehov. Ilt transporteres her til musklerne gennem blodet, så kroppen øger blodtilførslen til musklerne ved hårdt fysisk arbejde.

Derfor viser figur 1 en voldsom stigning i blodvolumen idet eleven øger sin arbejdsintensitet fra 1200 mL/(min.) i hvile til 22000 mL/(min.) under hårdt arbejde.

Dele af kroppen nedsætter selv sit aktivitetsniveau ved hårdt arbejde, så en større del af den optagede ilt fordeles til musklerne. Derfor falder respirationen og dermed iltbehovet til organerne.

Dette ses også på figur 1, hvor 1400 mL blod bliver tilført fordøjelsessystemet hvert minut i hvile og kun 600 mL ved hårdt arbejde.

---

Idet musklernes aktivitetsniveau øges, stiger respirationsraten. Dermed faldes blodets iltkoncentration (O_2 ), mens kuldioxidkoncentration (〖CO〗_2) stiger, hvilket er grunden til at blodets pH-værdi falder.

Disse kemiske ændringer forårsager, at de glatte muskulaturer i blodkarvæggene afslappes – og derfor kommer der mere blod til de arbejdende muskler. Ligeledes ledes blodet væk fra de indre organer og de muskler som ikke er i arbejde.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu