Testosteronproduktion | Biologiopgave

Indholdsfortegnelse
Opgave 3 - Testosteronproduktion
1. Forklar forløbet af kurverne, vist i figur 2. inddrag figur 1

2. Bestem, ud fra figur 2, halveringstiden for LH. Begrund dit svar.

3. Forklar, hvordan et syntetisk stof kan have samme biologiske virkning som naturligt GnRH.

4. Giv forslag til en fysiologisk ændring hos den mand, der dagligt har udført langvarig hård fysisk træning, som kan forklare resultaterne vist i figur 3.

5. Vurder effekten af daglig langvarig hård fysisk træning som en mulig årsag til nedsat sædkvalitet. Inddrag figur 1 og figur 3 i besvarelsen.

Opgave 4 - Von Gierkes sygdom
1. Angiv, på baggrund af figur 1, genotyperne for patienten med von Gierkes sygdom og patientens raske biologiske forældre. Begrund dit svar.

2. Forklar, hvordan von Gierkes sygdom nedarves

3. Giv forslag til, hvorfor det ikke er den samme mutation i G6PC, som dominerer i alle befolkningsgrupper

4. Forklar, resultaterne, vist i figur 4. Inddrag figur 4

5. Forklar, hvorfor mangel på glucose-6-fosfatase kan forårsage nedsat vækst.

Uddrag
1. Forklar forløbet af kurverne, vist i figur 2. inddrag figur 1
Figur 2 viser koncentrationen af LH og testosteron over 16 timer hos en normal mand.

Hvis man først kigger på koncentrationen af LH kan man se at indholdet er forholdsvis stabilt på ca. 5,5 IU/L frem til 5,5 timer.

Herefter er der en kraftig stigning. Koncentrationen stiger fra 5,5 IU/L til 20 IU/L på 30 min. Denne voldsomme stigning skyldes den lave koncentration af testosteron der kun ligger på 250 ng/dL.

Stigningen af LH påvirker koncentrationen af testosteron og dermed vil den stige. Hvis man kigger på figur 1, kan man se at testosteron herefter har negativ feed-back på hypothalamus og hypofyse som dermed vil sænke produktionen af LH og GnRH.

Dette vil så medføre et fald i testosteron. Når dette fald af testosteron registerets i hjernen vil produktionen af LH og GnRH igen stige. Dette sker da der er gået omkring 14 timer. Denne cyklus vil ske igen og igen.

2. Bestem, ud fra figur 2, halveringstiden for LH. Begrund dit svar.
En halveringstid er den tid, det vil tage for stofkoncentrationen at blive halveret.

For at finde halveringstiden af LH skal vi have den forudsætning in mente at der ikke løbende må tilføres mere LH til blodet.

Da vi ved at udskillelse af testosteron udøver negativ feed-back på udskillelsen af LH kan vi godt gå ud fra at der ikke tilføres ret meget LH efter den indledende kraftige stigning.

Først vælger man sig et punkt bestående af at x og y-koordinat. Det kan for eksempel være (5,5,20). Ved dette punkt ved vi at efter 5,5 timer er koncentrationen af LH på 20 IU/L.

Det halve af 20 IU/L er 10 IU/L og derned går man ud til punktet (7,5,10) og har dermed aflæst tiden til 7,5 time. For at finde halveringstiden siger man:

7,5-5,5 = 2 timer
Halveringstiden er dermed 2 timer.

3. Forklar, hvordan et syntetisk stof kan have samme biologiske virkning som naturligt GnRH.
Gonadotropin-releasing-hormon, som forkortes GnRH, er et hormon som udøver deres virkning ved at binde sig til nogle specifikke receptorer.

Hvis det syntetiske stof Genodorelin-hydroklorid skal have samme biologiske virkning som GnRH bliver dens opbygning nødt til at minde tilpas meget om GnRH’s opbygning så de kan binde sig til de samme receptorer og dermed aktivere dem.

GnRH og Genodorelin-hydroklorid er nok næsten identiske opbygget i det område der bindes til receptoren.

Resten af det syntetiske stof og hormonet GnRH kan derfor kan have 2 forskellige opbygninger i resten af molekylerne. Dermed kan et syntetisk stof have samme biologisk virkning som et naturligt GnRH.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned Få adgang nu