Indholdsfortegnelse
1. Vælg én af de to nævnte faktorer og forklar, hvorfor den kan give muskeltræthed.
2. Forklar, hvorfor målinger af maksimal kraft i hænderne som fungerer som kontrol i eksperimentet.
3. Skriv en konklusion på baggrund af resultaterne, vist i figur 1.
4. Forklar, hvorfor koncentrationen af myoglobin i blodplasma er et udtryk for muskelbeskadigelse.
5. Vurder, om resultaterne, vist i figur 2 og figur 3, bekræfter hypotesen om, at arbejdsbetinget muskelbeskadigelse kan være en medvirkende årsag til udviklingen af muskeltræthed under triatlon.

Uddrag
- Glykogen er et kulhydrat, som består af forgrenede kæder af glukoseenheder. Stoffet findes i glykogendepoterne i blandt andet i leveren eller musklerne.

I musklerne nedbrydes glykogenet under fysisk arbejde, til fri glukose, som musklerne forbrænder i deres respiration.

---

- På baggrund af resultaterne vist i figur 1 ses det, at kraftudviklingen i hhv. benmuskler under hop og hoppehøjde falder markant efter løbet, og det kan derfor konkluderes at muskelkraften i benene nedsættes efter en triatlon.

Den maksimale kraft i den dominerende og ikke-dominerende hånd ændres derimod ikke betydeligt, og dermed fungerede hænderne som kontrol som ønsket.