Indledning
Cellekernen er omgivet af en dobbeltmembran, som har proteinporer, også kaldet kerneporer. Her kan enzymer og RNA passere igennem.

Cellekernen indeholder det meste af cellens arvemateriale - DNA'et. DNA-strengene er tæt pakket i strukturer, der kaldes kromosomer.

Uddrag
Antallet af kromosomer afhænger af arten. En rask menneskecelle har 46 kromosomer, eller 23 kromosompar.

Menneskeceller er diploide celler, fordi de indeholder kromosompar, bortset fra kønscellerne (æg og sædcelle), som er haploide, da de kun indeholder det halve antal kromosomer.

DNA er opbygget som en vindeltrappe, en såkaldt dobbelthelix. Siderne i vindeltrappen består af fosfat og kulhydratet deoxyribose.

Hvert trin består af en af de fire kvælstofholdige kernebaser adenin (A), cytosin (C), guanin (G) og thymin (T), som sidder parvis overfor hinanden bundet sammen af hydrogenbindinger.