Noter til celler, kromosomer og DNA | Biologi

Indledning
Cellekernen er omgivet af en dobbeltmembran, som har proteinporer, også kaldet kerneporer. Her kan enzymer og RNA passere igennem.

Cellekernen indeholder det meste af cellens arvemateriale - DNA'et. DNA-strengene er tæt pakket i strukturer, der kaldes kromosomer.

Uddrag
Antallet af kromosomer afhænger af arten. En rask menneskecelle har 46 kromosomer, eller 23 kromosompar.

Menneskeceller er diploide celler, fordi de indeholder kromosompar, bortset fra kønscellerne (æg og sædcelle), som er haploide, da de kun indeholder det halve antal kromosomer.

DNA er opbygget som en vindeltrappe, en såkaldt dobbelthelix. Siderne i vindeltrappen består af fosfat og kulhydratet deoxyribose.

Hvert trin består af en af de fire kvælstofholdige kernebaser adenin (A), cytosin (C), guanin (G) og thymin (T), som sidder parvis overfor hinanden bundet sammen af hydrogenbindinger.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned Få adgang nu