Indholdsfortegnelse
Cellelære S. 12-15 2
- Eukaryote celler: 2
- Prokayote celler: 2

Kroppens Organsystemer s. 16-17 3

Kost Og Sundhed s. 19-34 4
- Kulhydrater S. 26 5
- Fedtstoffer S. 27 6
- Proteiner S. 28-29 8

Motion S. 35-36, 44-50 9

Blod Og Ilt S. 36-41 12
- Blodets kredsløb 12

Sex S. 63-72, S. 78-82 14

Kønsorganer, Sædprouktion Og Menstruationscyklus S. 72-77 18
- Kvindens Menstruationscyklus 19

Når Vi Vælger at Få Børn S. 83-84, S. 86-88, S. 90-99 21

Celledelinger – Meiose Og Mitose S. 85, S.89 Og S. 97 26

Den Genetiske Arv S. 101-105 Og 110-116 28

Genetiske Grundbegreber, Nedarvningsmønster for Autosomale Og Kønsbundne Egenskaber S. 106-109 32

Dna S. 150-151 35

Proteinsyntese S. 152-153 36

En Rig Natur S. 117-121 37

Fotosyntese, Respiration Og Vækst S. 122-123 39

Vandløb, Søer Og Deres Omgivelser S. 126-127 41

Vandyr Og Iltoptagelse S. 128-129 43

Når ÅEn Forurenes S. 132-137 45

Uddrag
Organismer er forskellige fra ikke-levende ting fordi de optager næring (føde), udfører åndingsproces (respiration) og udfører udskillelsesprocesser (ekskretion) -> vokser og formere sig.

Alle organismer består af celler -> nogle flere end andre. Mikroorganismer består f.eks. af én eller få celler og mennesket består af langt flere (1014) celler.

Fælles for alle celler er at de har et stofskifte -> kemiske reaktioner hvor stoffer bliver omdannet (Næringsoptagelse, respiration og ekskretion)

Alle celler har arvemateriale som kommer at det kemiske stof DNA -> gør at de fleste celler kan reproducere sig (f.eks. ukønnede planteceller).

Et virus er ikke en organisme fordi det ikke har cellestruktur -> partikel (består af arvemateriale der er omgivet af proteinkappe). Kan ikke reproducere pga. den simple struktur -> angriber celler af levende organismer og får disse til at producere nyt virusmateriale.

Individer med samme art kan formere sig og få fertilt afkom (afkom der i voksen tilstand, også kan formere sig).

---

Disse celler indeholder en kerne hvor arvematerialet befinder sig i -> Menneskeceller, Dyreceller, planteceller og svampeceller. Omkring kernen er en kernemembran, som er opbygget af fedtstoffer og protein.

Cellens funktion er styret af arvematerialet og når cellen ikke er lige ved at dele sig ligger dette som lange usynlige tråde (kromosomer) i kernen. (Mennesket har 46 i alt, 44 autosomer og 2 kønskromosomer, hvoraf 23 kromosomer er fra moderen og 23 fra faderen).

Består også af et cytoplasma (Tyktflydende væske med strukturer i) der er omgivet af en cellemembran (fedtstof og protein). Eukaryote celler indeholder mitokondrier, det er der cellen frigiver energi fra føden.

Energien er afgørende for om cellen kan bevæge sig og vokse. Vha. processen aerob respiration (ånding) frigives energien da organisk stof fra føden reagerer på ilt (O2). Jo mere aktiv en celle er des flere mitokondrier har den.

Celler har også mange ribosomer (strukturer), disse hjælper cellen med at danne protein (produktionen styres af cellens DNA). Disse proteiner bliver bl.a. brugt som byggemateriale, hormoner og enzymer (vigtige for cellens stofskifte).

Ribosomer der sidder på ER (et netværk af hulrum omgivet af membraner) producere proteiner som bliver brugt uden for cellen (ER sørger for ”transporten”).

Vakuoler indeholder ofte føde eller vand. Strukturer der er omgivet af membraner kaldes organeller (små organer), dvs. kernen, mitokondrier, ER og vakuoler.

Planteceller er opbygget på samme måde som en dyrecelle, men adskiller sig fordi den også indeholder kloroplaster (grønkorn) og ved at være omgivet af en stiv cellevæg.

Kloroplasterne er organeller der indeholder det grønne farvestof klorofyl, dette gør at planten kan lave fotosyntese. Cellevægen fungere som skellet for planten og gør at planteceller er mere kantede.

---

Kredsløbet: (Hjerte, blodkar med dets indhold af blod.) Udgør kroppens transport- og forsyningsnet. Hjertet fungerer som pumpen der pumper iltet blod ud i kroppens blodkarnet, der forsyner alle celler i kroppen med ilt og næringsstoffer.

Urinvejssystemet: (De 2 nyrer, urinlederen, blæren og urinrøret.) Nyrernes vigtigste funktion er at regulerer kroppens indhold af vand og salte, samt udskille urinstof. Det hele samles i blæren og udskilles som urin.

Forplantningssystemet: (De ydre og indre kønsorganer.) I den ene af kvindens æggestokke modnes en gang om måneden en ægcelle.

I mandens testikler udvikles omkring 100 mio. sædceller i døgnet. Nyt liv opstår når en sædceller indtræder i en ægcelle og forplanter sig i livmoderen.

Hormonsystemet: (Hormonproducerende kirtler i kroppen som f.eks. hypofysen, bugspytkirtlen og binyrerne) Den enkelte kirtel producerer hormon, der sendes rundt i kroppen via blodkredsløbet. De enkelte hormoner påvirker bestemte væv og organer.

Nervesystemet: (Hjernen, rygmarven, sanseorganer og nerveforbindelser ud til alle kroppens væv og organer.) Hjernen modtager hele tiden nerveimpulser fra vores sanseorganer

de bearbejdes i forskellige dele af hjernen og bliver til vores bevidsthed. Samtidig styrer hjernen kroppens funktioner som f.eks. hjertets slagrytme og åndedrættet

Hud: Huden består af forskellige lag af cellevæv. Den beskytter kroppen mod det ydre miljø og spiller en vigtig rolle i kroppens temperaturregulering. Huden indeholder desuden sanser.

Skelettet og muskler: Skelettet afstiver kroppen, mens musklerne giver bevægelse. Muskler hæfter til knogler via sener og ledbånd afstiver selve knogleledet. De største knogler indeholder knoglemarv der producerer røde og hvide blodplader.