Indholdsfortegnelse
Formål
Hypotese
Teori:
Teori:
Materialer/redskaber
Fremgangsmåde
Resultater
Grafen
Diskussion
Konklusion
Perspektivering

Uddrag
Formål - I dette forsøg undersøger vi, hvorvidt der sker diffusion og/eller osmose i celler, når de nedsænkes i vand med forskellige sukkekoncentrationer

og om det har betydning hvilken koncentration, de udsættes for. Desuden skal vi uf fra vores resultater forsøge at bestemme, hvad cellernes naturlige sukkerindhold er.

Hypotese -
Vi forventer at kartoflen vil øge sin vægt og blive hård, når man placerer den i rent vand.

Dette skyldes at koncentrationen af osmotisk aktive stoffer vil være højere inde i kartoffelcellerne end i vandet hvilket gør at der vil ske en transport af vand ind i cellerne.

Når kartoflen placeres i en petriskål med meget salt, forventer vi at vandtransporten vil gå den modsatte vej (fra kartoflen og ud i saltvandet)

og at kartoflen derfor vil komme til at veje mindre og blive blød. Begrundelsen for dette er at koncentrationen af osmotisk aktive stoffer nu er højst i saltvandet. Der vil altså ske osmose.