Indholdsfortegnelse
1. Gør rede for resultaterne. Hvilke ændringer er der sket i de 4 kartoffelstykker?

2. Hvad er årsagen til at nogle kartoffelstykker har optaget henholdsvis afgivet vand?

3. Kan salt trænge gennem kartoflens cellemembran? Begrund svaret.

4. Hvad kunne gøres anderledes hvis forsøget skulle laves igen?

5. ’Isotonisk saltvand’ indeholder salt der svarer til menneske cellers indhold af opløste stoffer (ca. 0,9 % NaCl). Hvorfor er det bedst at fx øjenskylning og sårrensning sker med isotonisk saltvand, og at fx. organer (fx til transplantation) og kontaktlinser rengøres og opbevares i isotonisk saltvand?

6. Hvorfor tilsætter man salt til vandet, når man koger kartofler?

7. Hvorfor tager vejtræer skade af for meget saltning om vinteren? – og hvorfor kan ukrudt bekæmpes med salt?

8. Hvorfor skal gærceller der bruges til bioteknologisk produktion, have en ganske bestemt saltkoncentration i deres næringsmedium, dvs. den væske de dyrkes i?

9. Hvorfor er salt- eller sukker-syltning effektive konserveringsmetoder?

Uddrag
Det der er sket siden vi lavede forsøget er, at kartoflerne er begyndt at rådne, og jo mere salt der er i vandet jo mere rådner kartoflen.

Jo mere salt der har været i hvert glas, jo mindre vejer kartoflerne, fordi saltet har trukket væsken ud af kartoflens celler og derfor kan de godt rådne.

---

De kartofler som har optaget vand dem med mindst saltkoncentration og de kartofler som har afgivet vand er dem med mest saltkoncentration.

Så den kartoffel med 0,0% saltkoncentration har optaget vand og den kartoffel med 3,0% saltkoncentration har optaget vand.

Dette sker fordi når der er en høj saltkoncentration i vandet vil vandet blive trukket ud af cellerne i kartoflerne og herefter rådne.