Indholdsfortegnelse
Formål:
- Agar:
- Osmose i Kartofler:
- Osmose i Vandpest:
Teori:
- Agar:
- Overstående er taget direkte fra vejledningen ^^
- Osmose i Kartofler/Vandpest:
Apparatur- og kemikaliefortegnelse:
- Agar:
- Osmose i Kartofler:
- Osmose i Vandpest:
Sikkerhed:
Udførelse:
- Agar:
- Osmose i Kartofler:
- Osmose i Vandpest:
Forsøgsopstilling:
- Agar:
- Osmose i Kartofler:
- Osmose i Vandpest:
Forsøgsresultater:
- Agar:
- Osmose i Kartofler:
- Osmose i Vandpest:
Konklusion/Perspektivering:

Uddrag
Formål:
Agar: Forsøget skal vise diffusion og vi skal undersøge sammenhængen mellem diffusion og cellestørrelse.

Osmose i Kartofler: At vise osmose i kartofler og finde ud af hvordan forskellige saltkoncentrationer påvirker koncentrationen af ”osmose-aktive” stoffer i kartoflen.

Osmose i Vandpest: At finde ud af hvordan forskellige vandkoncentrationer påvirker cellerne i et blad af vandpest.

Der undersøges også hvordan diffusion og osmose foregår i vandpestcellernes cellemembran.

---

Når blod er i kontakt med mere end 1.000 celler i hele kroppen, skal blodcirkulationen åbenlyst have en stor grad.

Ifølge beregninger er den samlede længde af alle kapillærer i menneskekroppen ca. 100.000 kilometer, men kan man så ikke ved så at reducere antallet af individuelle celler, der skal nås, kunne reducere dette enorme transportsystem i høj grad?

Altså så i stedet have et mindre antal store celler sådan at blodcirkulationen kan nå rundt hurtigere rundt osv.

Små molekyler såsom ilt og kuldioxid migrerer fra blodet til celler gennem simpel diffusion, mens store molekyler såsom glukose (C6H12O6) introduceres i celler gennem aktiv transport.

Celleaffald kan også fjernes ved diffusion eller aktiv transport. Begge disse processer afhænger af cellens forhold mellem overflade (O) og volumen (V).

Mængden af materiale, der skal transporteres (cellebehovet) afhænger af cellens størrelse (volumen), og den mængde, der kan transporteres, skal afhænge af cellens overfladeareal.