Indholdsfortegnelse
Teori:
Formål:
Hypotese:
Materialer:
Opstilling:
FREMGANGSMÅDE
Resultater:

Uddrag
Teori:
Alle celler er afgrænset af en cellemembran. Membranen er fortrinsvis opbygget af fedtstoffer (fosfolipider) og proteiner og er karakteriseret ved

at den kun tillader visse stoffer at passere igennem (den er semipermeabel). Cellemembranens egenskaber gør det muligt for cellen at opretholde et indre miljø, der er forskelligt fra omgivelserne.

Cellens indre (cytoplasma) består af vand med opløste stoffer - det kan være sukker, salte eller proteiner. Cytoplasma indeholder 0,9% opløste stoffer.

Der findes forskellige transportformer gennem membranen hhv. passiv og aktiv transport. Passiv transport sker uden brug af energi og dækker over diffusion, faciliteret diffusion og osmose. Aktiv transport er energikrævende.

Ved diffusion forstår man molekylers egenbevægelse. Denne bevægelse er ikke retningsbestemt, men generelt vil et stof bevæge sig fra et sted med høj koncentration af det pågældende stof mod et sted med lav koncentration af stoffet.

Diffusion sker f.eks. når ilt bevæger sig fra lungerne til blodet og fra blodet ind i cellerne. Diffusion gennem særlige transportproteiner kaldes faciliteret diffusion.

Osmose er diffusion af frie vandmolekyler gennem en transportkanal i en cellemembran. De opløste molekyler i cytoplasmaet er for store til at passere cellemembranen, mens de frie vandmolekyler vil bevæge sig gennem membranen.

På oven stående figur ses transport af vand (= osmose) fra høj til lav koncentration igennem en semipermeabel (halvgennemtrængelig) membran.

Det ses, at koncentration af frie vandmolekyler er højere på venstre side af membranen fra starten. Glukose (et sukkerstof) findes kun på højre side af membranen.

Dette stof er for stort til at kunne trænge igennem membranen. Vandet vil diffundere igennem membranen, indtil koncentrationsforskellen er udlignet. Dette bevirker, at væskesøjlen stiger på højre side.