Osmose i kartofler | Rapport | 10 i karakter

Indholdsfortegnelse
Formål
Hypotese
Teori
- Cellemembranen
- Passiv transport
- Diffusion
- Osmose
- Endocytose
- Exocytose
Materialer
- Fremgangsmåde
- Databehandling
- Diskussion
- Konklusion

Uddrag
Formål
Formålet med forsøget var at iagttage osmose i kartofler, hvor at man efterfølgende skal bestemme hvilken NaCl-koncentration, der modsvarer koncentrationen af opløste stoffer i kartoflen.

Hypotese
Kartoffelstykket som vi har puttet i demilitariseret vand, vil vokse op, da der er en større saltkoncentration i kartoflen end i vandet.

Kartoffelstykket som vi har puttet ned i 6% vandblanding vil skrumpe sig da saltkoncentrationen er større

Teori
Cellemembranen

Cellemembranen er en biologisk membran, der har til opgave at have orden i de stoffer der kommer ind til cellen og ud af cellen.

Cellemembran er opbygget således at, der er to lag fosfolipidmolekyler. Fosfolipidmolekyler er næsten opbygget af det samme som fedt, men der er kun 2 Fosfolipidmolekyler i en cellemembran og 3 i fedt

dog er der er et fosfatmolekyle på glycerolmolekylet i stedet for det 3. fedtsyremolekyle. Inde i cellemembran peger de hydrofobe fedtsyrer mod hinanden, hvor at de hydrofile fosfatdele peger mod cellens cytoplasma eller ud i omgivelserne.

At cellemembran er opbygget på denne måde, gør at kun små molekyler og fedtopløselige stoffer kan trænge igennem. Membranen kalder man også for halvgennemtrængelig, da mange stoffer ikke kan trænge igennem uden hjælp.

Til højre kan man se en figur der viser en cellemembran, membran er kun gennemtrængelig for nogen mindre uladede molekyler, hvor at de større ladede molekyler ikke har nogen chance for at trænge igennem.

En anden vigtig ting er receptorer, disse receptorer sidder i cellemembranen, i cytoplasmaet. Receptorer er i stand til at fange stoffsignaler rundt omkring sine omgivelser.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu