Osmose med kartofler | Analyse

Indholdsfortegnelse
Formål:
Teori:
Hypotese:
Metode/materialer:
Resultater:
Diskussion:
Konklusion:
Fejlkilder:
Litterattur:

Uddrag
Formål:
Formålet med forsøget er, at finde ud af hvordan kartoffelstykker reagerer i forskellige opløsninger af vand med fokus på vægt og bøjelighed, ved påvirkning af osmose.

Teori:
Diffusion er en følge af en egenskab, der tilhører alle molekyler: de bevæger sig.

Jo varmere, jo hurtigere bevægelse, og det gør at molekylerne ramler ind i hinanden, og dermed kommer til at bevæge sig i tilfældige retninger, dette gør at molekylerne spredes jævnt i omgivelserne.

Man siger at molekylerne bevæger sig ad en koncentrationsgradient, de bevæger fra høj til lav koncentration; fra steder med højt indhold af et stof til steder med et lavt indhold af et stof.

Et eksempel på diffusion er spredningen af røgpartikler i luften. Røg spredes hurtigt, idet den fordeler sig således at den udfylder tomrummet. Osmose er diffusion over en membran, fx i celler.

Koncentrationen af osmotisk aktive stoffer bestemmer bandbevægelsen gennem membranen.

Når noget af vandet har bevæget sig over på den anden side, da vil det osmotiske tryk på et eller andet tidspunkt blive udlignet.

Osmose er en såkaldt passiv transportmetode dvs. der bruges ikke energi ved bevægelsen af molekylerne. Osmose nævnes som regel i forbindelse med vand.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned Få adgang nu