Osmose i kartofler | Analyse

Indholdsfortegnelse
Formål
Teori
Materialer
Fremgangsmåde
Resultater
Databehandling
Diskussion
Konklusion

Uddrag
Formål
I øvelsen undersøges kartoflers reaktion på at blive placeret i forskellige koncentrationer af saltvand. Formålet er at forstå grundlaget for den osmotiske proces.

Teori
Alle celler har et anderledes miljø inden i cellerne i forhold til miljøet udenfor. Celler regulerer deres indhold af forskellige stoffer ved at regulere stoftransporten gennem membranen.

Denne øvelse handler om osmose, som er en af membrantransportprocesserne der er beskrevet i Bioteknologi A, bind 1.

Friskplukkede blomster er spændstige pga. af deres saftspænding, dvs. at de enkelte celler i planten er udspændt med væske. Glemmer man at sætte blomsterne i vand, mister de deres saftspænding og bliver slatne, fordi væsken fordamper fra planterne.

At planterne normalt kan holde en vis saftspænding, skyldes at vandet tilbageholdes i plantecellerne pga. cellernes såkaldte osmotiske tryk.

Dette gælder for alle celler, også kartoffelceller.
Kartoffelceller indeholder meget stivelse (et carbohydrat). Ligesom andre celler indeholder de også mange andre store molekyler og salte, samt en del vand.

Men hvis koncentrationen af salt eller store molekyler er højere uden for cellerne end indeni, vil der ske en nettotransport af vand ud af cellerne.

Man kan nærmest kalde det et osmotisk sug, idet den høje koncentration af salt eller store molekyler trækker vand ud af cellerne. Hvis, omvendt, koncentrationen af salt eller store molekyler er lav uden for cellerne i forhold til indeni, vil vand trækkes ind i cellerne.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned Få adgang nu