Celler | Noter i biologi | Over 4 sider

Uddrag
1. Bakterier består af en prokaryot celle. Hvilke organismer består af eukaryote celler?
Eukaryote cellen findes hos alle levende organismer herunder flercellede organismer, som dyr, planter og svampe samt en række encellede organismer der samles under fællesbetegnelsen (protozoer)

2. Luk dokumentet og tegn de to celletyper af på et stykke papir.
3. Forklar hvad alle ordene på de to figurer af cellerne betyder.

Prokaryote cellen
Kromosom er cellens arvemateriale
Cellemembranen regulerer hvilke stoffer der kommer ind og ud af cellerne
Cellevægen beskytter cellen mod bakterier og virus
Plasmider er cellens DNA
Ribosomer er cellens proteinfabrikker

Eukaryote cellen
Ru ER producerer proteiner der enten skal bruges i cellemembranen eller udenfor cellen, som eksempelvis fordøjelsesenzymer

Glat ER medvirker i forskellige stofskifteprocesser som fx produktionen af fosfilipider til cellemembranen

Mitokondrier`s funktion er at udvinde energi til cellens livsprocesser ved respiration dvs, aerob nedbrydning af organiske stoffer til kuldioxid og vand

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned Få adgang nu