Matematik | Sygedage, andengradspolynomi & koordinatsystem

Indholdsfortegnelse
Opgave 1
a. Det årlige gennemsnitlige antal sygedage skal bestemmes for virksomheden på en afdeling med 10 medarbejdere skal bestemmes.

Opgave 2
a. Der skal gøres rede for, at x=0 er en løsning til ligningen x*(2x-8)=0

Opgave 3
a. Det skal bestemmes, hvornår produktionen af varen giver virksomheden omkostninger på 25.000 kr. ud fra funktionen C(x)=25x+5000,x>0.

Opgave 4
a. f'(x) skal bestemmes, hvor det også skal undersøges om grafen for f har en tangent med positiv hældning, når x=1.

Opgave 5
a. Der skal bestemmes nogle deskriptorer for andengradspolynomiet, f, som har forskriften f(x)=ax^2+bx+c. Det aflæses fra billedet nedenfor.

Opgave 6
a. Graferne for R og C indtegnes i samme koordinatsystem.
b. Der skal gøres rede for, at dækningsbidraget kan beskrives med funktionen: DB(x)=-0,03x^3+23x^2+4800,0≤x≤1200
c. I denne opgave bliver det gennemgået, hvordan det størst mulige dækningsbidrag er bestemt.

Uddrag
Ovenfor er funktionerne R og C sat ind i GeoGebra, hvor funktionsforskrifterne er blevet sat ind til venstre i et algebravindue, hvor graferne til funktionerne er til højre.

Funktionen for omsætningen, R(x) er den grønne, hvor funktionen for de variable omkostninger, C(x), er den røde. Begge grafer har lukkede boller i enderne, da punkterne er med, da der ved begge står 0≤x≤1200, hvilket vil sige, at x er større eller lig med nul, men mindre eller lig med 1200.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave

  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal

Premium 39 DKK pr måned

  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang her