Indholdsfortegnelse
Opgave 1
a) Lav en grafisk præsentation, som viser fordelingen af omsætningen. Lavet i Excel.
b) Bestem følgende 4 statistiske deskriptorer for omsætningen:Mindsteværdi, Størsteværdi, gennemsnit og median.
c) Bestem andelen af dage med en omsætning over 3.000 kr.
d) Bestem sandsynligheden for, at der ud af 25 åbningsdage er mindst 10 dage med en omsætning over 3.000 kr.
e) Bestem relevante statistiske deskriptorer for omsætningen i december måned. Mindsteværdi, Størsteværdi, gennemsnit og median.
f) Sammenlign data fra december med data fra resten af året

Opgave 2
a) Analysér data ud fra relevante statistiske beregninger

Opgave 3
a) Opstil ulighederne, der beskriver begrænsningerne for produktionen af smykkerne.
b) Tegn polygonområdet givet ved de opstillede uligheder. Tegnet i GeoGebra
c) Bestem en forskrift for den lineære funktion i to variable, der angiver det samlede dækningsbidrag.
d) Bestem det antal Jewel-ringe og antal Plain-ringe, som guldsmeden skal producere og sælge for at opnå maksimalt dækningsbidrag.

Opgave 4
a) Tegn et xy-plot af sammenhængen mellem afsætning i stk. X og pris i kr. P(x). Tegnet i GeoGebra
b) b) Opstil en lineær regressionsmodel P X = AX + B, der beskriver ovennævnte sammenhæng og angiv en passende definitionsmængde for p.
c) Bestem en forskrift for R.
d) Bestem ved hjælp af differentialregning den afsætning, der giver det største dækningsbidrag.
e) Bestem ligevægtsmængden X* uden told og bestem den tilhørende ligevægtspris P*.
e) Vis med relevante udregninger, at den nye ligevægtspris i markedet vil stige med mindre end 9% med en toldsats på t = 9%.

Uddrag
Man kan ud fra de forskellige målgruppers andel vurderer, at Marschalls målgrupper ligger hos de yngre målgrupper, eftersom Marschall allerede har den største andel af personer der foretrækker dem i alderen 15-25 år.

Ville det give god mening, hvis nu Marschall markedsfører denne kampagne til deres ældre målgrupper, fordi her har blandt andet konkurrenten Georg Jensen en stor andel.