Marschall | Matematikopgaver | 10 i karakter

Opgavebeskrivelse
Opgave 1
Marschall er en smykkeforretning beliggende i gågaden i Tønder. Indehaveren Amanda Marschall Nielsen har registreret den daglige omsætning i en periode på 246 åbningsdage i år 2017.

Nedenstående tabel viser et udsnit af omsætningen i 219 dage i år 2017 i perioden januar til november, som findes i filen marschall.

a) Lav en grafisk præsentation, som viser fordelingen af omsætningen.
b) Bestem følgende 4 statistiske deskriptorer for omsætningen: Mindsteværdi, størsteværdi, gennemsnit og median.
c) Bestem andelen af dage med en omsætning over 3000 kr.
d) Bestem sandsynligheden for, at der ud af 25 åbningsdage er mindst 10 dage med en omsætning over 3000 kr.
e) Bestem relevante statistiske deskriptorer for omsætningen i december måned.

Opgave 2
Amanda fra smykkeforretningen Marschall vil lave en kampagne, som markedsfører hendes nye smykker i lokalområdet. Derfor beder hun en marketing ekspert om at lave en undersøgelse for hende for at kunne målrette kampagnen.

Eksperten stiller 760 tilfældige personer i lokalområdet følgende to spørgsmål:

”Hvilket smykkemærke foretrækker du?”
”Hvilken aldersgruppe tilhører du?”’

Svarene på spørgsmålene kan ses i filen smykker.

a) Analysér data ud fra relevante statistiske beregninger

Opgave 3
Til fremstilling af smykker forarbejdes metal med forskellige metoder: smedning, montering og pudsning.

Smedning foregår ved, at metallet formes med en hammer.
Montering er en teknik, hvor specialfremstillede dele tilpasses og sammenføjes til det færdige smykke.
Pudsning hvor metallet files, slibes og poleres.

En guldsmed fremstiller 2 typer af ringe: Jewel og Plain.
Produktionen er underlagt nogle maksimering begrænsninger, hvilket fremgår af skemaet nedenfor.

a) Opstil ulighederne, der beskriver begrænsningerne for produktionen af smykkerne.
b) Tegn polygonområdet givet ved de opstillede uligheder.
c) Bestem en forskrift for den lineære funktion i to variable, der angiver det samlede dækningsbidrag.
d) Bestem det antal Jewel-ringe og antal Plain-ringe, som guldsmeden skal producere og sælge for at opnå maksimalt dækningsbidrag.

Opgave 4
En smykkeforretning importerer smykker fra Kina. Et af de populære smykker er en Yin og Yang halskæde i sølv.

For at undersøge kundernes præferencer for smykket i forhold til prisen, er der lavet en markedsundersøgelse. Markedsundersøgelsen foretages ved i webshoppen at give forskellige priser for smykket til forskellige afsætninger. Resultatet af markedsundersøgelsen kan ses i nedenstående tabel og data findes i filen yinyang.

a) Tegn et xy-plot af sammenhængen mellem afsætning i stk. x og pris i kr.
b) Opstil en lineær regressionsmodel p(x) = a*x+b , der beskriver ovennævnte sammenhæng og angiv en passende definitionsmængde for p.
c) Bestem en forskrift for R.

Uddrag
Jeg har bestemt andelen af dage med en omsætning over 3000 kr ved hjælp af excel. Her har jeg sorteret den data vi har fået givet og derefter fået excel til at regne alt over 3.000 kr, resultatet er 61 dage.

Jeg har også jeg sat det ind i et histogram og delt omsætning ind i intervaller og deres hyppighed for at kunne se andelen af dagene med omsætning over 3000 kr

41 + 13 + 3 + 4 = 61
Dermed er der 61 dage hvor omsætningen er over 3.000 kr.

---

Gennemsnit: 13.000,2593 - her har jeg lagt alle observationerne sammen og divideret med 27, da der var 27 observationer i alt.

Median: 11.601 - her har jeg sorteret alle observationer i datasættet og her var 11.601 den midterste værdi, dermed medianen.

Til modsætning fra resten af året har dagene i december været mere forskellig og omsætningen har været mere fordelt, samtidig med at omsætningen har været markant højere.

Det kan vi både se på histogrammet, hvordan tallene er højere og vi kan se de statistiske deskriptorer hvor tallene for december er markant højere.

Dette fortæller os altså at i december har Marschall haft en markant højere indtjening end resten af året.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu