Marschal | Eksamensopgave | 12 i karakter

Indholdsfortegnelse
Opgave 1 3
a) Lav en grafisk præsentation, som viser fordelingen af omsætningen. 3
b) Bestem følgende 4 statistiske deskriptorer for omsætningen: Mindsteværdi, størsteværdi, gennemsnit og median. 4
c) Bestem andelen af dage med en omsætning over 3000 kr. På en måned er der ca. 25 åbningsdage. 4
d) Bestem sandsynligheden for, at der ud af 25 åbningsdage er mindst 10 dage med en omsætning over 3000 kr. 5
e) Bestem relevante statistiske deskriptorer for omsætningen i december måned. 5
f) Sammenlign data fra december med data fra resten af året. 5

Opgave 3 7
a) Opstil ulighederne, der beskriver begrænsningerne for produktionen af smykkerne. 7
b) Tegn polygonområdet givet ved de opstillede uligheder. 8
c) Bestem en forskrift for den lineære funktion i to variable, der angiver det samlede dækningsbidrag. 9
d) Bestem det antal Jewel-ringe og antal Plain-ringe, som guldsmeden skal producere og sælge for at opnå maksimalt dækningsbidrag. 9

Opgave 4 10
a) Tegn et xy-plot af sammenhængen mellem afsætning i stk. x og pris i kr. p(x). 10
b) Opstil en lineær regressionsmodel px=a•x+b, der beskriver ovennævnte sammenhæng og angiv en passende definitionsmængde for p. 10
c) Bestem en forskrift for R. 11
d) Bestem ved hjælp af differentialregning den afsætning, der giver det største dækningsbidrag 11
e) Bestem ligevægtsmængden x* uden told og bestem den tilhørende ligevægtspris p*. 12
f) Vis med relevante udregninger, at den nye ligevægtspris i markedet vil stige med mindre end 9% med en toldsats på t=9% . 13

Opsamling på projektbesvarelsen 14

Uddrag
Marschall er en smykkeforretning beliggende i gågaden i Tønder. Indehaveren Amanda Marschall Nielsen har registreret den daglige omsætning i en periode på 246 åbningsdage i år 2017.

Nedenstående tabel viser et udsnit af omsætningen i 219 dage i år 2017 i perioden januar til november, som findes i filen marschall.

---

Hvis man sammenligner medianen, altså 50%-fraktilen eller den midterste observation, når alle observationer er opsat i kronologisk rækkefølge fra den mindste til den største værdi, er der også tale om en betydelig forskel, når man kigger på de to forskellige observationssæt.

I perioden januar til november 2017, er medianen 1941.
I december 2017, er medianen 11601.

Median= 11601>1941

Hvis man sammenligner henholdsvis største og mindsteværdien for december 2017 med perioden januar til november 2017, kan vi også se en væsentlig forskel.

Mindsteværdien, altså den dag hvor omsætningen har været lavest i perioden januar til november 2017, er 28 kr. Det mindste beløb der blev omsat for i december, var 456 kr.

456/28=16,29

Ovenstående beregning, viser forskellen mellem de to perioder. Altså kan vi se, at mindsteværdien i december, er ca. 16 gange så stor som mindsteværdien i perioden januar til november

Størsteværdien, altså den dag hvor omsætningen har været størst i perioden januar til november 2017, er 15000 kr. Det største beløb der blev omsat for i december, var 37609 kr.

37609/15000=25,07

Ovenstående beregning, viser forskellen mellem de to perioder. Altså kan vi se, at størsteværdien i december, er ca. 25 gange så stor som størsteværdien i perioden januar til november.

Overordnet set kan vi konkludere, at omsætningen i december måned, er større end omsætningen i den resterende periode, hvis man fordeler omsætningen pr. måned.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu