Indholdsfortegnelse
Opgave 1
a) Lav en analyse af data.
b) Lav en konklusion på analysen, hvor du præsenterer svarene fra spørgsmål a

Opgave 2
a) Bestem følgende
- Egenbetalingen
- Den månedlige effektive rente
b) Bestem de månedlige ydelser på de to lån.
c) Undersøg, om finansieringen af de to lejligheder opfylder dette.

Opgave 3
a) Bestem, hvor mange danske kroner den svenske årsløn svarer til.
B) Bestem forskriften for den stykkevis lineære funktion.
C) Tegn grafen for s(x) i et koordinatsystem
d) Bestem årsindkomsten efter skat omregnet til DKK ved en månedsløn på 60000 SEK
e) Vurdér med relevante beregninger og svaret fra d), om det er en god idé med det svenske job.
f) Vurdér de økonomiske konsekvenser af at vælge SINK-skat.

Opgave 4
a) Tegn grafen for B i et koordinatsystem
b) Bestem ændringen i bruttoværditilvæksten pr. beskæftiget i regionen ved en pendling på 15000 personer.
c) Bestem det antal pendlere, der giver den største ændring i bruttoværditilvæksten pr. beskæftiget i regionen
d) Gør rede for, at funktionen B har en vendetangent i punktet (12, B(12)) . Benyt evt. fakta boksen.
e) Bestem ligningen for t og bestem den største vækstændring i bruttotilvæksten pr. beskæftiget i regionen.
f) Vurdér med relevante udregninger effekten af dette på den samlede bruttoværditilvækst i hovedstadsregionen i 2020.

Uddrag
Opgave 1 handlede meget om analysering af data.

Jeg analyserede data for lejlighederne i begge byer. Jeg har analyseret dataene ved hjælp af grupperet statistik, regressionsanalyse og konfidensintervaller. Derudover har jeg samlet observationerne for tilflyttere til Malmø.

I en pivottabel, hvor jeg efterfølgende har kunne lave en x - test for at se om der var sammenhæng mellem observationerne. Opgave 2 handler om finansielregning.

Der har vi skulle finde den månedlige effektive regne. Samtidig har vi skulle finde den månedlige ydelse for lånene, som vi gjorde med gældsformlen, A0- formlen.

Derefter har jeg oprettet amortisationsplaner for at eftertjekke. Derudover har jeg også brugt restgældsformlen for at svare på opgaven.

Opgave 3 handler om at finde og beregne det bedste arbejde for Jens, samt den skatteform, hvor han havde den højeste indkomst om året efter skat.

Derudover har jeg skulle bestemme den stykvis lineære funktion s(x).

Opgave 4 der har jeg brugt differentialregning til at beregne ændringerne i bruttoværditilvæksten pr. beskæftiget i regionen.

Derudover har jeg også fundet vendetangenten. Og beregnet effekten af den forhøjede grænsekontrol på den samlede bruttoværditilvækst i hovedstadsregionen i 2020.