Indholdsfortegnelse
1. Redegør for Kaare Strøms partiadfærdsmodel

2. Med udgangspunkt Kaare Strøms model skal du analysere, hvilke strategier der kan ligge bag Socialdemokratiets aftale om en tidligere pension for de nedslidte. Kom herunder ind på hvordan Socialdemokratiet har fået vedtaget den tidligere pensionsordning. Inddrag bilag 1,2 og 3.

1. Diskutér om det er en god eller dårlig ide, at staten skal hjælpe folk mere og tidligere, når de bliver gamle. Inddrag som minimum de politiske ideologier i din diskussion.

Uddrag
Kaare Strøms partiadfærdsmodel forklarer om de tre strategier, som et parti kan vælge at gå efter.

En af strategierne er Office Seeking.
- Det Office Seeking betyder er at partiet går efter regeringsmagten. Det ville så sige at deres primært mål i sidste ende er at ende i regeringsmagten.

En af måderne et parti kan søge regeringsmagten er ved at gå på sammenarbejde med andre partier, trods uenigheden i flere politiske synsvinkler.

Nr. 2 strategi er Vote Seeking.
- Det Vote Seeking betyder er at partiet går efter flest stemmer. Det ville sige at deres primært mål er at gå efter at få flest stemmer som muligt.

Det betyder også at de kan måske ændre i deres ideologi alt afhængigt af folkets meninger, hvis det kan resultere i flest stemmer.

---

I bilag 1 får vi en artikel der forklarer 60-årig Arne Juhl om sit synspunkt på aften om tidlig pension. Arne havde nemlig startede sit arbejdsliv i 1976, hvor 40 af dem blev brugt som bryggeriarbejder i Haderslev.

Siden han har arbejdede i så mange år vil Aren gerne på pension, for at dyrke sine hobbies, og bruge tiden sammen med sine børnebørn før han er helt udmattet.

Den tidligere pension går ud på er mængden af tiden du har været på arbejdsmarkedet. Som der kan ses på bilag 2, har man ret til at få 1, 2 eller 3 års tidligere pension ude fra tiden man har bidraget med på arbejdsmarkedet.

Hvis man har bidraget med 42 år på arbejdsmarkedet, ville man få et års tidligere pension, hvilket vil sige man kan gå på pension som 66-årig.