Opgavebeskrivelse
Opgave 1 - Angiv reaktionstypen for reaktionen vist i figur 1
Opgave 2 - Redegør for, hvilken funktion ATP har i reaktionen, vist i figur 2
Opgave 3 - Giv en mulig forklaring på hvordan aktiviteten af maltase kan anvendes til at vise, om en øl er pasteuriseret
Opgave 4 - Analyser forsøgsresultaterne vist i figur 3a og 3b
Opgave 5 - Vælg to af de nævnte faktorer, og diskuter deres betydning for gærcellernes vækst i forbindelse med ølproduktion

Uddrag
Analyse af figur 3a:
Koncentrationen af glukose og ethanol som funktion af tiden.

I takt med at koncentrationen af ethanol stiger, efter de 14 timer, så falder koncentrationen af glukose. Gærcellerne optager glukose og omdanner det til ethanol og derfor falder koncentrationen af glukose sammentid med at der bliver lavet mere ethanol.

Til sidst på kurven bliver de begge næsten uændret, dette sker fordi gær kan overleve i en alkoholprocent helt op til 13-14% som ses i vin, og kurven er kun omkring de 8,5%. Der sker derfor ikke mere omdannelse fra glukose til ethanol.

Analyse af figur 3b:
Her ses absorbans som funktion af tiden, og celletætheden er målt ved absorbansen ved 600 nm med et spektrofotometer.

Det kan ses på figuren at absorbansen øges når antallet af celler stiger. Den stiger voldsomt efter de 14 timer og frem, og efter de 19 timer bliver kurven mere stillestående igen.

Denne kurve kan sammenlignes lidt med en bakterievækstkurve, det starter med en nøglefase hvor cellerne lige skal tilpasses deres nye miljø, når dette er sket, så kan de starte med at optage og omsætte noget nærring, når de er store nok, kan de lave celledeling.

Herefter kommer den eksponentielle vækstfase, hvor cellerne vokser og deler sig med en konstant hastighed. Når dette sker, kan det også kaldes for generationstiden, som afhænger meget af næringsstofkoncentrationen, temperatur og pH-værdien.