Indledning
Vi har udarbejdet en PESTEL-analyse ud fra virksomheden Louis Vuitton. Hvad er det af eksterne faktorer i verdenen og samfund, der påvirker virksomheden?

Vi har dykket ned i hver af de seks faktorer- beskrevet og analyseret de eksterne forhold vi mener påvirker virksomheden.

Indholdsfortegnelse
Politiske faktorer
Økonomiske faktorer
Sociale og kulturelle faktorer
Teknologiske faktorer
Miljømæssige faktorer
Lovmæssige faktorer
Konklusion
1. Definer industrien
2. Hvem er konkurrenterne?
3. Udarbejdelse af Porters Five Forces
- Konkurrencesituationen:
- Købernes forhandlingsstyrke:
Vi er kommet frem til, at købernes forhandlingsstyrke derfor vurderes som lav, da priserne er fastsat.
- Leverandørernes forhandlingsstyrke:
- Potentielle indtrængere:
5: Vurder hvor attraktiv industrien er på lang eller kort sigt
- Nye indtrængere:
- Kunder generelt:
- Louis Vuitton:
5 trusler
5 muligheder

Uddrag
Politiske faktorer
ACTA - The Anti-Counterfeiting Trade Agreement oversat til dansk: En Handelsaftale om bekæmpelse af forfalskning .

Det er en international traktat der regulerer, hvordan rettighederne, som ophavsret og patenter håndhæves .

EU og andre lande som har underskrevet traktaten mener at krænkelser af immaterielle rettigheder saboterer den lovlige handel. Fx når varemærker og copyrights krænkes mister de deres værdi for kunden.

Kunderne risikerer at købe et produkt med ringere kvalitet og for Louis Vuitton vil det miste værdi og profit for virksomheden.

Derfor vil denne traktat have positiv indflydelse på Louis Vuittons handel, da det vil kunne forhindre kopivarer på markedet.

Økonomiske faktorer
Finanskrisen skulle man tro ville have påvirket Luxury goods industrien.

Men det viser sig faktisk at finanskrisen ikke har haft en negativ effekt på Louis Vuitton og de andre modehuse rent økonomisk. Det kan ses at hele koncernen LVMH’s salg faktisk kun er forøget fra 2006 til 2011 .

Samtidig har man også set en stigende vækst i middelklassen i BRIK-landende over de senere år. Især Kina har en kraftig vækst i middelklassen .

Kinas BNP har også været stigende de seneste par år og forventes stigende de næste par år , hvilket betyder at landet bliver rigere og dermed befolkningen får en større købekraft.

Luxury Goods industrien kan blive stærkt påvirket og der kan sandsynligvis forekomme en øget efterspørgsel på Louis Vuittons produkter de næste par år, da det især er kinesere som er storforbrugere.

Der er derfor en sandsynlighed for at Louis Vuitton, på kort sigt, vil opleve en stigende omsætning.

Allerede I 2013 havde salget af Louis Vuittons produkter steget med 30 % i Kina. Også i Europa oplever Louis Vuitton og hele LVMH en vækst i deres salg over de seneste år