Indholdsfortegnelse
DEL 1 – Virksomheden & Omverdenen
a. Fortæl kort om hvilken virksomhed du har valgt at arbejde med, samt hvorfor.

b. Beskriv hvilken type virksomhed det er, samt forklar om virksomhedens ejerform.

c. Beskriv virksomhedens organisationsstruktur. Tegn organisationsdiagrammet og kom her ind på organisationsprincipper og arbejdsdeling.

d. Lav en SWOT-analyse på virksomheden (Du skal notere min. 3-4 forhold i hver kategori) og kom i den forbindelse ind på hvordan virksomheden kan imødegå interne svagheder og kommende trusler udefra.
- STYRKER
- SVAGHEDER
- MULIGHEDER
- TRUSLER
- Svagheder
- Trusler

e. Redegør for hvilken markedsform samt konkurrencemæssige positioner, der beskriver konkurrencesituationen bedst. Husk at argumentere for dine valg.

f. Forklar, ved hjælp af skydeskivemodellen, hvorfor virksomheden har behov for at vide hvem virksomheden er i henholdsvis snæver og bred konkurrence med.
- Alle Produkter
- Produkter til
- Samme Produktkategori
- Samme Produkt til samme målgruppe

DEL 2 – Købsadfærd, Segmentering & Målgruppevalg
a. Redegør grundigt for begrebet ”segmentering på konsumentmarkedet” (B2C).

b. Lav en segmentering af virksomhedens marked (kunder). På B2C markedet skal du tage hensyn til sociografiske-, adfærdsmæssige-, psykografiske- og online segmenteringsvariabler, når du segmenterer.
- Fase 1 – Vigtige forhold på markedet

c. På baggrund af din segmentering, skal du nu udvælge virksomhedens målgruppe ved hjælp af SMOK-modellen.
- S – Segmentets størrelse og vækst
- M – Mulighed for at kommunikere med segmentet
- O – Omkostninger forbundet ved kommunikation med segmentet
- K – Konkurrencen om segmentet

d. Beskriv hvorfor det er vigtigt for virksomheden at kende sin målgruppe og hvordan virksomheden kan bruge den viden, blandt andet i sin markedsføring.

e. Redegør for den købsadfærd der ligger bag køb af et selvvalgt produkt. Kom i den forbindelse ind på forbrugernes behov, købemotiver, købstype, købevaner køberoller og købsbeslutningsprocessen.

Uddrag
Den virksomhed jeg har valgt at arbejde med under grundforløbsprojektet er Louis Vuitton A/S. Jeg har valgt netop dem, da det er en virksomhed der står mig nært, men der samtidig også har en relation til den branche jeg ønsker at beskæftige mig med.

Louis Vuitton blev stiftet i 1854, af Louis Vuitton Malletier i Paris. Virksomheden har altid haft fokus på detailhandel, men på daværende tidspunkt var det dog kun med salg af kufferter og tasker.

I dag er de blevet opkøbt af selskabet LVMH. Virksomheden har gennem tiden suppleret deres sortiment med blandt andet ready-to-wear, parfumer, samt dekoration.

Virksomheden er et af de mest genkendelige på kloden, og fungerer som en sværvægter indenfor luksusmarkedet.

---

Forskellen på bestyrelsen og tilsynsrådet findes i ledelsen af virksomheden. Hvis virksomheden vælger en bestyrelse, ville bestyrelsen stå for den overordnede ledelse, samt ansættelse af en direktør eller en direktion der tager sig af den daglige ledelse.

Virksomheden kan også vælge ikke at stifte bestyrelse. I den anledning vil både den overordnede og den daglige ledelse blive direktionens opgave. Dog vil der være et tilsynsråd, som kontrollerer direktionen.

Louis Vuitton A/S benytter sig af eksempel a. I Danmark har virksomheden en bestyrelse på 3 medlemmer, samt en enkelt direktør.

I et aktieselskab kaldes investorerne for aktionærer. Alle aktionærer har ret til at møde op til generalforsamlingen, der afholdes som minimum en gang om året.

Her er man en aktiv del af de elementer der har indflydelse på virksomheden. Det kunne f.eks. være i form at afstemning af medlemmer til tilsynsrådet.

Fordelen ved et A/S er at aktionærerne har en begrænset hæftelse, grundet minimumskapitalen.

Minimumskapitalen gør det også muligt for virksomheden at samle flere penge sammen i kapital, da der er flere aktionærer der kan investere i virksomheden.

Ulemperne bag et aktieselskab er blandt andet de formelle krav. Hele årsregnskabet skal offentliggøres, samt stemme overens med lovgivningen.

Minimumskapitalen kan også være en ulempe, da det ikke er alle danskere der ligger inde med 400.000 kroner.

---

Louis Vuitton A/S.’ konkurrencemæssige position er markedslederen. Louis Vuitton ejer en masse andre luksusvare selskaber, alt fra alkohol til designer tøj (Cartier, Dior, Möet, Dom Perignon osv.…).

Virksomheden er førende i prissætning, i den forstand af at deres varer er sat efter egen pris, har egen internationale valuta, samt årlige prisstigninger. De er nogle af de mest innovative i branchen.

Louis Vuitton benytter sig kun af egen distribution, deres produkter findes ikke andre steder end i virksomhedens egne butikker. Som nævnt tidligere har virksomheden også en unikt og imponerende netværk af butikker (460 butikker internationalt).

Som markedsleder defineres man som proaktiv. Dvs. af man handler ud fra de muligheder man ser i markedet. Et eksempel hos Louis Vuitton kunne være da de valgte at lave et samarbejde med tøjmærket