Kvinders vilkår og kønsroller | DHO | 12 i karakter

Opgavebeskrivelse
Der ønskes en redegørelse for de generelle forhold for arbejderklassens og overklassen kvinder gennem slut 1800´tallet.

Dernæst ønskes en analyse af de to noveller "Memento mori" af Amalie Skram og "Vandreren" af Henrik Pontoppidan.

Til sidst ønskes en diskussion af, hvordan novellerne placerer sig i forhold til tidens litterære strømninger, og i hvilken udstrækning skønlitteratur kan anvendes som vidnesbyrd om tidens vilkår for kvinder i 1800’tallet.

Indledning
Kvinder har igennem tiden ikke haft de samme forhold som mænd, og der har altid været stor forskel på hvilke rettigheder de 2 køn havde.

Det moderne gennembrud kom lige efter romantikken, og var for mange en øjenåbner for hvor dårlige forhold der var for størstedelen af befolkningen i Danmark.

Der kom især fokus på hvordan kvinder havde det. I denne opgave bliver der sat fokus på kvindernes roller og rettigheder i slutningen af det moderne gennembrud, og frem til begyndelsen af 1900-tallet.

Der vil blive sat fokus på hvordan forskellen var på kvinder og mænd, samt forskellen på de forskellige klasser i samfundet, hvilken udvikling de gennemgik og hvilken kamp de måtte kæmpe for at få de rettigheder de har nu.

Indholdsfortegnelse
Indledning 1
Opgaveformulering 1
Metode 2
Kvindernes kamp i slutningen af 1800-tallet 3
Memento Mori & Vandreren 4
Litteraturens udvikling og relevans 7
Konklusion 8
Litteraturliste 9

Uddrag
Denne opgave er en kombination af fagene Dansk A og Historie B. De 2 fag passer godt sammen da de begge går meget i dybden med hvad årsagerne er, og ikke blot tager ting som de ser ud, men som er analyserende og uddybende.

Kombinationen af de 2 fag giver mulighed for at kigge på opgaven med både en samfundsfaglig synsvinkel, samtidig med at jeg har kunne kigge humanistisk på situationen. Dette har jeg forsøgt at gøre igennem hele opgaven.

Jeg har valgt at benytte mig udelukkende af sekundære data, da det er en tidsperiode som er meget veldokumenteret

og jeg ikke mente det ville være muligt at skaffe bedre kilder selv, end hvad der er offentligt tilgængeligt.

Med de kilder jeg har fundet, har jeg valgt at arbejde deduktivt, da jeg føler der er mange ting som man kan finde mellem linjerne i både de forhold som kvinder havde, og i de noveller der skulle foretages en analyse af.

Det har givet mere frihed til at komme med opdagelser i kilderne, og jeg føler det har bidraget med at opgaven er mere flydende at læse.

Min søgestrategi har været meget sikker, i den forstand at jeg har brugt kilder som er udgivet af hjemmesider eller firmaer jeg kender i forvejen, og som jeg regner som troværdige.

Jeg har valgt denne strategi da kvinders rettigheder kan være et kontroversielt emne, og jeg ville undgå at benytte kilder der var subjektive.

Jeg har derudover valgt at undersøge baggrunden af forfatterne bag de noveller jeg har skulle analysere. Dette har jeg gjort da jeg følte det kunne give mig en større forståelse af hvorfor de har skrevet hvad de har, og forståelse af budskaberne.

Jeg har valgt at reflektere til forfatternes fortid, fremfor andre tekster, da jeg føler det vil være mere relevant at reflektere til deres fortid, og at det ville blive for meget at inddrage yderligere tekster.

Jeg havde før troet at kvinderne havde meget ens rettigheder med mændene, med nogen undtagelser, såsom stemmeret, men at grunden til at de var undertrykte var mændene

der gjorde hvad de kunne for at holde kvinderne væk fra det danske arbejdsmarked, og ikke lod dem tage beslutninger grundet at det aldrig var normen at gøre.

Jeg har i løbet af opgaven opdaget at dette ikke var sandt, men at kvinder ikke har haft de samme muligheder som mænd.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu