DHO | Dansk Vestindien | Slavernes vilkår i de danske kolonier

Opgavebeskrivelse
Redegør for slavernes vilkår i de danske kolonier:

Analyser forholdet mellem slaverne og danskerne, og hvilket syn der var på slaverne set ud fra “Hans West: Slaverne er ikke ulykkelige” og “Paul Iserts breve om slavernes vilkår” og andre relevante kilder.

Diskuter hvilke konsekvenser deres fortid har haft som koloni, og bør danskerne sige undskyld?

Indledning
I denne opgave har jeg valgt at beskæftige mig med emnet Dansk-Vestindien. Det har jeg gjort, da det var det emne under vores overemne Dansk Kolonihistorie som jeg synes lød mest interessant.

Koloniseringen af Dansk-Vestindien i 1672 blev startskuddet, til en frygtlig tid med umenneskelig behandling af slaver, men samtidig en kæmpe indtjenningskilde for Danmark.

Jeg vil i denne opgave blandt andet redegøre for slavernes vilkår, og hvordan danskernes syn var på dem. For at opnå viden omkring dette emne, har jeg blandt andet indhentet inspiration fra gamle bøger og kilder på internettet.

Derudover vil jeg analysere to tekster af henholdsvis Hans West og Paul Iserts.

Som forhåbentlig kan hjælpe mig til at forstår, hvordan synet var på slaverne under kolonitiden.

Til sidst vil jeg diskutere og vurdere hvorvidt Danmark skal undskylde for de ting der skete under koloniseringen. Og hvilke konsekvenser deres fortid som koloni har haft.

Indholdsfortegnelse
indledning:
Redegørende del
Analyserende del
Tekst af Hans West
Delkonklusion på Tekst af Hans West
Tekst af Paul Isert
Delkonklusion på Tekst af Paul Iserts
Diskuterende/ Vurderende del: 7 Kildeliste: 9

Uddrag
Koloniherredømmet i dansk-Vestindien starter i omkring 1672, da danske skibe bliver sendt afsted ud mod dansk-Vestindien.

De støder på en lille ø St. Thomas, som stort set er ubeboet og planter derfor deres flag. Formålet med indtagelsen af øerne i Vestindien var at opdyrke de eftertragtede varer som sukker, det krævede et varmt klima, og derfor satte de danske skibe kurs mod Vestindien.

For at kunne lykkedes med at dyrke og høste afgrøderne, krævede det en masse arbejdskraft. Den nødvendige arbejdskraft blev ikke udført, af de nytilkomne danskere.

Derimod hentede de danske koloniherre deres arbejdskraft i Afrika. Afrikanerne solgte deres egne krigsfangere som var blevet taget til fange, efter krige imellem de afrikanske stammer.

Derfra blev de solgt til de europæiske kolonier, som efterspurgte folk der kunne tage sig af det opslidende arbejde, der ventede i plantagerne.

Slavernes vilkår ombord på båden var kummerlige. Undervejs på den lange tur fra Afrika til Dansk-Vestindien som tog 2-3 måneder, var rationerne på mad og drikke et kæmpe problem. Besætningen og slaverne blev syge grundet dårlig kost, og alt for lidt mad og drikke. For at skibene kunne have det maksimale antal slavere med, blev de pakket alt det de kunne.

Derfor var pladsen trangt, og luften ofte kvælende.6 Når rejsen på de 2-3 måneder var overstået, blev der afholdt slaveauktioner, af de tilbageværende slaver. I gennemsnittet døde 16% af de slaver, som var blevet ført ombord på skibene.

Herfra ventede der forskellige skæbner for slaverne. Ofte blev de kvindelige slavere brugt i husholdningen, hvorimod mændene blev sat til det nedslidende arbejde som ventede i plantagerne. Slaverne var opdelt i 4 kategorier, markslaven, håndværkeren, husslaven og bombaen.

Hvilket hierarki man var placeret i havde afgørende betydning, for slavens behandling på plantagen. Fælles for de 4 kategorier var, at vilkårene var hårde, arbejdsdagen bestod af 10-12 timers hårdt arbejde.

Dog adskilte de forskellige jobs sig fra hinanden. Markslaven var anset som den laveste i hierarkiet, og blev jævnligt straffet med pisk og slag. Andre straffe blev også glædeligt uddelt af ejerne, hvis ikke reglementet blev overholdt til punkt og prikke.

Sådan får du adgang til resten af materialet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave

  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal

Premium 39 DKK pr måned

  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang her