Problemformulering
Redegør for baggrunden for sædelighedsfejden og redegør for forløbet af sædelighedsfejden i Danmark fra 1883 til 1887.

I redegørelsen inddrages “Revolutionære Mænd og sædelige Kvinder” (1887) og en beskrivelse af kvinders situation i Danmark fra 1850 til 1900.

Analyse og fortolkning af uddraget ”Constance Ring” af Amalie Skram fra 1885 og kildekritisk analyse af foredraget ”Nutidens Sædelige lighedskrav” af Elisabeth Grundtvig fra 1887

Diskussion og vurdering af litteraturens, avisernes, og billedkunstens betydning i kvinders kamp for bedre rettigheder og vilkår i perioden

ved eksempelvis som avisen ”kvindevalgret” og Elna Munch, romanen ”Constance Ring” af Amalie Skram og foredraget ”Nutidens Sædelige lighedskrav” af Elisabeth Grundtvig

Indledning
I 1883 begyndte debatten om sædeligheden. Denne debat omhandlede samfundets forskellige syn på mænd og kvinder i forhold til kønsroller - herunder seksualmoral og hvordan man ud fra sit køn måtte opføre sig seksuelt både før, i og uden for ægteskab.

Med udgangspunkt i denne debat, tog mange skribenter, forfattere og fritænkende folk muligheden for at ytre deres mening igennem artikler, noveller m.m..

Der var forskellige holdninger til, hvordan samfundet skulle forholde sig til dette og med det kom der en masse problemstillinger omhandlende

hvordan samfundet så skulle indrettes og hvordan det generelt skulle udmøntes Dengang havde kvinder en mindre værdifuld rolle i det danske samfund og deres arbejde havde ikke samme værdi i samfundet, kontra hvordan mændenes status og værdi var.

Dette skabte debat og uenighed, da de kvindelige skribenter, forfattere og fritænkere som udgangspunkt havde en anden holdning end mændene.

Indholdsfortegnelse
1. Indledningen 4
- 1.1 Problemformulering 4
2. Metode 5
3. Sædelighedsfejden og kvinders situation i Danmark 6
- 3.1 sædelighedsfejdens forløb i Danmark i 1883-1887 6
- 3.2 Kvinders situation i Danmark fra 1850-1900 7
4. Constance Ring og nutidens sædelige lighedskrav 8
- 4.1 Analyse og fortolkning af Constance Ring 8
- 4.2 Kilde kritisk analyse af foredraget ”Nutidens Sædelge Lighedskrav” 9
5. Litteraturen, avisernes og billedkunstens betydning for kvinders kamp for rettigheder og vilkår 11
6. Konklusion 13
7. Litteraturlise 15

Optimer dit sprog - Klik her og bliv verdensmester i at skrive opgaver

Uddrag
Sædelighedsfejden, der foregik i tidsperioden 1883 til 1887, var en offentlig debat om kønsroller og samfundets seksualmoral.

Denne debat fik stor kritik og man begyndte at se problematikkerne ved normerne og holdninger til mænd og kvinder.

Debatten omhandlede primært, hvordan man måtte opføre sig seksuelt overfor den modsatte køn (Bønnelycke, Sædelighedsfejden 1883 - 1887, 2018).

Der var folk på begge sider af debatten. Nogle mente forholdene, for eksempelvis sex i ægteskabet, skulle strammes og andre mente de skulle løsnes. Nogle forfattere og fritænkere så det som skadeligt, at man blev fornægtet den seksuelle lyst.

Det var blandt andet Elisabeth Grundtvig, Georg Brandes og A.C. Meyer, samt Johanne Meyer. Disse forfattere, fritænkere og skribenter gik ind for en fri seksuel udfoldelse (Trige Andersen, 2019).

I slutningen af 1800-tallet begyndte diskussionen om den seksuelle dobbeltmoral, som omhandlede forskellen på synet af mænd og kvinder.