Kvinders vilkår | Opgave | 10 i karakter

Problemformulering
redegøre for kvindes vilkår og rolle i mellemkrigstiden med fokus på arbejdsmarkedet eller familieplanlægning.

Analyser to kilder fra Mellemkrigstiden med særligt fokus på, hvordan de ser på kvinders rolle og vilkår. Diskuter om kvinder er ligestillet med mænd i dag.

Indledning
i tiden mellem 1918 til 1939, der 1 verdenskrig sluttede og 2 verdenskrig startede den periode kaldte man mellemkrigstiden.

Det var en periode hvor kvinderne ikke kunne arbejde som mænd og de fik ikke den sammen løn som mænd, Så de måtte ikke være en del af arbejdskraften.

Jeg vil gerne finde ud af oplysninger om kvinders rettigheder i mellemkrigstiden ved hjælp af kilder jeg vil redegøre for kvinders levevilkår og deres mangel på ligestilling i arbejdes Market.

Om hvordan familieplanlægning fungeret og hvilken betydning havde for kvinder i mellemkrigstiden

Indholdsfortegnelse
Indledning……………………………………………………….s. 3

Redegørelse……………………………………………………...s.3,4

Analyse…………………………………………………………..s.5,6

Diskussion………………………………………………………..s.7,8

Konklusion……………………………………………………….s 8

Litteraturliste……………………………………………………..s. 9

Uddrag
Det var i 1918, der startede mellemkrigstid der hvor 1 verdenskrige sluttet og 2 verdenskrig startede, det var en periode hvor kvinderne ikke kunne få et job og hvis de havde

så fik de ikke den sammen løn som mænd, så der skulle være ligestilling mellem kønnene, så har mænd og kvinder lige pligter, rettigheder og muligheder

det var hårdt arbejde for landhusmoderen fordi der var dårligt arbejdsvilkår de havde ikke vand og andre ting. 25 procent til ca. 41 procent begyndte at steg antallet af kvinder i deres løn i 1940

men i 1930 var 54% af alle udearbejdende kvinder beskæftiget en ændring i erhvervsstrukturen. Men 1940 blev det 43%. så man kan sige at det er begyndte at steg

arbejdsvilkårene især dem der havde fast arbejdstid og mange arbejdskammerater af begge køn det var i butikker, fabriker og på kontor.

Men der var også mange der var arbejdsløse og mange kvinder, tog arbejdet fra ledige mænd. i nogle kommuner fx København nedladende man meget mod kvinder, gifte kvinder havde svært med at blive fx skolelære.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned Få adgang nu